3 mètodes de localització web

Localització, Tecnologia

Tres opcions per localitzar un lloc web

Intentarem avui estudiar les opcions al nostre abast per traduir i localitzar webs. Parlarem sobre els avantatges i inconvenients de cada opció.

Hi ha tres opcions per localitzar un lloc web:

 1. Traduir directament en el Sistema de Gestió de Continguts del client (CMS per l’anglès Content Management System): els traductors duen a terme la traducció directament en el back-end del CMS, WordPress per exemple.
 1. Fer servir connectors de contingut: els desenvolupadors del client extreuen el contingut original del web i l’envien a l’agència de traducció. L’agència lliura el material traduït per introduir-lo al CMS.
 1. Fer servir un proxy de traducció: Quan un usuari estranger entra al nostre web, la traducció es produeix en temps real a partir d’una memòria de traducció prèviament configurada. El terme proxy també pot traduir-se com interfície de comunicacions.

Traducció directa en el CMS del client

Procediment

No tots els CMS estan preparats per facilitar contingut multilingüe. WordPress és un d’ells, però ja en parlarem en un altre post. Normalment la possibilitat de crear webs multilingües no ve incorporada en el mateix CMS sinó que són funcionalitats que s’aconsegueixen mitjançant plugins o extensions.

Avantatges

 • No es necessita cap altra tecnologia, només el CMS
 • La traducció apareix immediatament
 • La traducció s’emmagatzema en el CMS del client

Inconvenients

 • El client ha de donar als traductors accés al back-end del seu CMS
 • Els traductors han de tenir una formació mínima del CMS en què hauran de treballar
 • Hi ha el risc que els traductors modifiquin o eliminin el contingut original
 • La traducció es porta a terme fora de context
 • Els CMS no disposen d’eines d’ajuda a la traducció (memòries de traducció, terminologia, traducció automàtica de repeticions, etc.) Per tot això es requereix més temps i es necessiten traductors professionals experts en CMS.
 • No es pot calcular la feina que haurà de fer l’agència de traducció
 • És difícil actualitzar els canvis que es produeixin en cada idioma
 • Quan es creï nou contingut, hi ha el risc que els clients vegin els textos en més d’un idioma.
 • Les actualitzacions o canvis en el CMS fan perillar les traduccions
 • Si contractem a nous traductors perquè els habituals no estan disponibles, haurem de formar una altra vegada als nous

Costos

 • Costos de la traducció
 • Formar el traductor perquè conegui la plataforma de CMS

Fer servir connectors de contingut

Procediment

Els desenvolupadors web del client extreuen els segments font del CMS i els envien a l’agència de traducció. L’agència de traducció gestiona els arxius en el seu propi entorn i utilitza les seves pròpies memòries i eines d’ajuda a la traducció. Quan la traducció està acabada, el webmaster rep els arxius traduïts i els torna a introduir en el CMS.

 Avantatges

 • Les agències poden utilitzar les seves pròpies eines de traducció, memòries i plataformes
 • La traducció s’emmagatzema en el CMS del client

 Inconvenients

 • Un connector de contingut configurable comporta grans coneixements informàtics, temps i costos
 • Si es canvia de CMS serà necessari desenvolupar un altre connector de contingut
 • La traducció no apareix a l’instant al web
 • La traducció es porta a terme fora de context

 Costos

 • Costos de la traducció
 • Desenvolupament d’un connector de contingut específic

Emprar un servidor intermediari de traducció

Procediment

A la superfície del web original, el client el que veu és una capa amb la traducció en temps real (que és el que anomenem proxy de traducció). Sempre que un usuari estranger arriba a la nostra web, tot aquest trànsit passa pel proxy de traducció. El proxy de traducció captura el contingut original del servidor, en l’idioma de partida en què estigui configurat, i a continuació tradueix instantàniament tots els segments acudint a la memòria de traducció que hem carregat i que l’agència de traducció ja ha traduït prèviament.  Un cop el proxy de traducció ha traduït tots els segments de la pàgina, aquests se li mostraran al client estranger.

Avantatges

 • Les agències poden fer servir les seves pròpies eines, memòries i plataformes.
 • La traducció es porta a terme en el context original
 • Ni el client ni l’agència necessiten coneixements informàtics profunds
 • La traducció apareix immediatament.
 • Funciona amb qualsevol CMS, ja sigui WordPress, Joomla, Drupal, etc.
 • És molt fàcil afegir nous idiomes

 Inconvenients

 • La traducció no s’emmagatzema en el CMS del client

 Costos

 • Costos de la traducció
 • Emmagatzematge en línia de la memòria de traducció amb els segments de les llengües de partida i d’arribada.
 • Un servei de proxy de traducció

Al marge d’aquests tres enfocaments, també podem trobar solucions mixtes, per exemple utilitzant un connector de contingut amb un proxy per fer traduccions en context.