Rússia

Idiomes que es parlen a Rússia: Rus.

Creixement del PIB: 1,5%
PIB per càpita: $ 10.700
Balança comercial / Producte Interior Brut: 2,2%
Població: 142.100.000 habitants
Deute públic / PIB: 16%
Taxa d'atur: 5,2%
Inflació: 3,7%

Economia de Rússia

Rússia ha experimentat canvis significatius des del col·lapse de la Unió Soviètica, passant d'una economia de planificació centralitzada a un sistema més basat en el mercat. No obstant això, tant el creixement econòmic com les reformes s'han estancat en els últims anys. Rússia segueix sent una economia predominantment estatista amb una alta concentració de la riquesa en mans del funcionariat. Les reformes econòmiques dels anys noranta van privatitzar la major part de la indústria, amb notables excepcions en els sectors de l’energia, el transport, la banca i la defensa. La protecció dels drets de propietat segueix sent feble i l'Estat segueix interferint en el lliure funcionament del sector privat. Rússia és un dels principals productors mundials de petroli i gas natural, i és també un dels principals exportadors de metalls com l'acer i l'alumini. Rússia depèn en gran mesura de l'evolució dels preus mundials dels productes bàsics, ja que la seva dependència de les exportacions de productes bàsics la fa vulnerable als cicles d'auge i caiguda que segueixen a les oscil·lacions volàtils dels preus mundials.

L'economia, que havia experimentat un creixement mitjà del 7% durant el període 1998-2008, quan els preus del petroli van pujar ràpidament, ha vist disminuir les seves taxes de creixement per esgotament del model de creixement basat en productes bàsics. La caiguda dels preus del petroli, juntament amb les sancions internacionals i les limitacions estructurals va portar Rússia a una profunda recessió el 2015, amb una caiguda del PIB propera al 2,8%. La desacceleració va continuar fins al 2016, amb una contracció del PIB d'un altre 0,2%, però va revertir en 2017 amb la recuperació de la demanda mundial. El suport estatal a la substitució d'importacions s'ha incrementat, en un esforç per diversificar l'economia per allunyar-la de les indústries extractives.

Agència de traducció Català-Rus

Estàs pensant en ampliar mercat i vendre els teus productes també a Rússia? La nostra empresa de traducció està especialitzada en traduccions de qualsevol tipus de contingut entre Castellà-Català-Rus… Oferim serveis de traducció tècnica Rus-Català, traducció legal Rus-Català, traducció de llocs web Rus-Català, o traducció de subtítols Rus-Català. Els nostres traductors professionals coneixen bé com es parla l’idioma Rus a Rússia i sempre tindràs la seguretat que el teu missatge arriba correctament a tots els usuaris d’aquest territori.