traducció financera i bancària

Traducció financera i bancària

Aquest tipus de traducció s’ha d’ajustar a directrius i normatives internacionals. Creem, editem i traduïm continguts per a bancs, entitats de crèdit i despatxos, des d’apps fins plecs de condicions.

Traducció financera

En la traducció financera és molt important que la terminologia especialitzada es tradueixi de forma correcta i consistent, ja siguin termes específics del sector o fraseologia emprada per la teva empresa. La nostra filosofia és contractar exclusivament traductors que ja tinguin experiència en documents financers. Des del principi establim una estreta relació amb els nostres clients i creem guies d’estil i glossaris per a cada empresa. Això garanteix que determinades paraules o expressions es tradueixin igual dins d’un mateix document o en projectes diferents. Els equips de traductors que assignem a cada client tindran accés a totes les traduccions que s’hagin fet prèviament, i també als glossaris que s’hagin creat.

 

Traductors especialitzats en economia i finances

L’absoluta precisió de les nostres traduccions comporta esforç. Els nostres traductors identifiquen paraules o expressions ambigües durant la traducció del document. El teu gestor de projectes es posarà en contacte amb tu durant el procés de traducció per aclarir tots aquests dubtes. Això ajuda a evitar retards en els lliuraments deguts a aquests aclariments. I el que és més important, no hauràs de perdre temps corregint una traducció incorrecta.

Els nostres traductors especialitzats entenen el context dels teus documents financers i tradueixen les connotacions transmetent el significat literal. Tots els nostres traductors financers són nadius de la llengua a què tradueixen, i posseeixen qualificacions i amplis coneixements en economia, comptabilitat, administració d’empreses o finances. Molts d’ells s’han format professionalment en entorns corporatius

Necessites traduccions financeres de qualitat i en un breu termini?

Els terminis per enviar a impremta, la immediatesa i les circumstàncies del mercat exigeixen traduccions ràpides i precises. En projectes voluminosos, amb terminis de lliurament ajustats, dividim el document entre un equip de traductors financers especialitzats. Els nostres gestors de projectes i revisors s’asseguren que el treball de cada traductor sigui consistent amb el nivell de qualitat. I nosaltres et garantim la màxima confidencialitat.

La confidencialitat és primordial en aquest sector, i la nostra plataforma de gestió i producció de traduccions és conforme amb les normes ISO 9001 i DIN EN 15038.

La traducció financera i bancària inclou la traducció dels següents documents:

 • Informes financers
 • Comptes de pèrdues i guanys
 • Resolucions de juntes d’accionistes
 • Llocs web d’entitats financeres
 • Estats financers i informes d’auditoria
 • Documents relacionats amb gestió del patrimoni, fons d’inversió, mercats financers …

Tipus de traducció financera per a inversions 

En qualsevol projecte d’inversió internacional cal traduir amb precisió una sèrie de documents.  Per exemple, perquè una inversió internacional tiri endavant necessitarem aquests tipus de traducció financera:

  • Traducció web: Un lloc web ben traduït permet els inversions estrangers accedir fàcilment a la informació bàsica d’una empresa.
  • Traducció de correspondència comercial: permet una comunicació fluïda entre les parts. La traducció professional evita malentesos i que una de les parts hagi de expressar-se en una llengua que no és la seva.
  • Continguts de màrqueting: les campanyes de màrqueting i publicitat, o un vídeo promocional subtitulat, requereix una traducció precisa i eficaç en mercats estrangers.
  • Dades financeres: Una traducció dolenta pot tergiversar la situació financera d’una empresa. Una traducció precisa ens evita problemes legals i administratius. 
  • Informes de rendiment: Mantingues els teus inversors informats sobre el rendiment de la teva empresa. Una traducció deficient pot confondre i espatllar la teva imatge de marca.

  Fes la teva consulta

  12 + 5 =