traducciones juradas

Creació i traducció de subtítols en basc

La incorporació de subtítols en català a un vídeo en llengua basca, o bé la seva traducció a basc des de català, augmentarà notablement la seva visibilitat i arribarà a un públic d’altres territoris com País Basc…

Per què subtitular i traduir un vídeo a basc?

La publicació de vídeos a Internet ha augmentat considerablement i és un tipus de contingut molt valorat pels usuaris. Subtitular vídeos promocionals, ja sigui en basc o en català, no només ens permet arribar a més públic, sinó que millora el SEO de la nostra presència online. Els nostres traductors professionals de llengua basca ofereixen subtítols de qualitat perquè els teus potencials clients entenguin qualsevol vídeo.

Els continguts audiovisuals que publica una empresa poden ser vídeos promocionals breus, o bé vídeos de més durada com una conferència, una presentació d’un producte o un discurs d’un directiu. Els nostres traductors nadius de català<>basc transmetran el to adequat en els subtítols i condensaran el missatge que es transmet en l’àudio.

Editem i et lliurem el vídeo a punt per a la seva publicació. Els subtítols es lliuren normalment en format .srt, .sub o .slt. Per poder donar-te un pressupost, només has de fer-nos arribar el vídeo original i nosaltres ens encarregarem de tot.

Creació de subtítols en el mateix idioma

Si el nostre vídeo està en llengua basca, primer haurem de procedir a transcriure en basc el missatge de l’àudio comprimint en subtítols. Aquests subtítols són d’ajuda a persones amb discapacitats auditives, o bé s’utilitzen en llocs molt sorollosos (com aeroports) o en llocs on l’àudio sigui una molèstia (com un hospital). És senzillament una transcripció en basc de l’àudio en què es modifiquen algunes frases per eliminar paraules innecessàries o repeticions.

Traducció de subtítols entre basc i català

Partint dels subtítols en basc, procedim a traduir perquè els usuaris catalanoparlants puguin entendre el contingut. Oferim aquest servei en tots dos sentits, tant basc-català com català-basc.

Augmenta la visibilitat dels teus vídeos

Afegir subtítols a un vídeo, només en basc o en diversos idiomes, augmentarà notablement el temps que els teus usuaris dediquen a veure els teus vídeos, i et permetran arribar a un públic que visqui a llocs com País Basc

Els nostres traductors nadius euskalduns crearan i traduiran exactament el missatge que s’escolta en l’àudio, i l’adaptaran per transformar-lo en subtítols concisos i breus que arribin als teus potencials clients euskalduns.

En els vídeos subtitulat l’usuari escolta l’àudio en l’idioma original (basc o català) i pot llegir les traduccions (o transcripcions) a la part inferior de la pantalla. Els clients poden apreciar l’entonació i expressivitat del narrador. Amb això aconseguim que el missatge es transmeti amb tots els seus matisos.

Un forma econòmica de rendibilitzar els teus continguts

El principal avantatge de la subtitulació enfront del doblatge és el preu, ja que no es necessita contractar estudi de gravació ni locutors nadius de llengua basca. Els nostres serveis de subtitulació són una excel·lent forma d’oferir contingut audiovisual en basc a través de plataformes com YouTube o Vimeo. Els subtítols solen tenir una longitud de dues línies i apareixen en pantalla sincronitzats amb l’àudio.

Els nostres traductors català<>basc, especialitzats en continguts audiovisuals, estan acostumats a fer aquest tipus de traduccions. Els subtítols han de tenir una longitud màxima i s’adapten a la velocitat de lectura d’un usuari mitjà. Per a aquest tipus de traducció s’utilitza un software específic que permet ajustar el text a la imatge.

Fes la teva consulta

5 + 7 =

Pressupost de subtitulació basc<>català

Resum de la llengua basca

El basc (també anomenat èuscar o euskera) és una llengua sense parents lingüístics coneguts, parlada per unes 660.000 persones, principalment al País Basc (Euskal Herria) al nord d'Espanya i el sud-oest de França.
Una forma ancestral de basc coneguda com a llengua aquitana apareix en inscripcions romanes d'Aquitània, al sud-oest de França. Les inscripcions consisteixen en noms de persones i déus, i van ser escrites durant els segles I i II dC.

El euskera o basc va aparèixer per primera vegada escrit en textos religiosos llatins, les Glosses Emilianenses, que daten de segle XI. El primer llibre publicat en basc va ser una col·lecció de poemes titulada Linguae Vasconum Primitiae, publicada per Bernard Detchepare el 1545.

Durant segles no hi va haver una ortografia estàndard, i el basc s’escrivia amb convencions ortogràfiques romàniques complementades amb altres signes per representar sons no presents a les llengües romàniques. El 1964 la Reial Acadèmia de la Llengua Basca (Euskaltzaindia) va publicar una nova normativa ortogràfica, que va trobar certa resistència a del principi, però que ara gairebé tothom utilitza.