traducciones juradas

Creació i traducció de subtítols en gallec

La incorporació de subtítols en català a un vídeo en llengua gallega, o bé la seva traducció a gallec des de català, augmentarà notablement la seva visibilitat i arribarà a un públic d’altres territoris com Galícia…

Per què subtitular i traduir un vídeo a gallec?

La publicació de vídeos a Internet ha augmentat considerablement i és un tipus de contingut molt valorat pels usuaris. Subtitular vídeos promocionals, ja sigui en gallec o en català, no només ens permet arribar a més públic, sinó que millora el SEO de la nostra presència online. Els nostres traductors professionals de llengua gallega ofereixen subtítols de qualitat perquè els teus potencials clients entenguin qualsevol vídeo.

Els continguts audiovisuals que publica una empresa poden ser vídeos promocionals breus, o bé vídeos de més durada com una conferència, una presentació d’un producte o un discurs d’un directiu. Els nostres traductors nadius de català<>gallec transmetran el to adequat en els subtítols i condensaran el missatge que es transmet en l’àudio.

Editem i et lliurem el vídeo a punt per a la seva publicació. Els subtítols es lliuren normalment en format .srt, .sub o .slt. Per poder donar-te un pressupost, només has de fer-nos arribar el vídeo original i nosaltres ens encarregarem de tot.

Creació de subtítols en el mateix idioma

Si el nostre vídeo està en llengua gallega, primer haurem de procedir a transcriure en gallec el missatge de l’àudio comprimint en subtítols. Aquests subtítols són d’ajuda a persones amb discapacitats auditives, o bé s’utilitzen en llocs molt sorollosos (com aeroports) o en llocs on l’àudio sigui una molèstia (com un hospital). És senzillament una transcripció en gallec de l’àudio en què es modifiquen algunes frases per eliminar paraules innecessàries o repeticions.

Traducció de subtítols entre gallec i català

Partint dels subtítols en gallec, procedim a traduir perquè els usuaris catalanoparlants puguin entendre el contingut. Oferim aquest servei en tots dos sentits, tant gallec-català com català-gallec.

Augmenta la visibilitat dels teus vídeos

Afegir subtítols a un vídeo, només en gallec o en diversos idiomes, augmentarà notablement el temps que els teus usuaris dediquen a veure els teus vídeos, i et permetran arribar a un públic que visqui a llocs com Galícia

Els nostres traductors nadius gallegoparlants crearan i traduiran exactament el missatge que s’escolta en l’àudio, i l’adaptaran per transformar-lo en subtítols concisos i breus que arribin als teus potencials clients gallegoparlants.

En els vídeos subtitulat l’usuari escolta l’àudio en l’idioma original (gallec o català) i pot llegir les traduccions (o transcripcions) a la part inferior de la pantalla. Els clients poden apreciar l’entonació i expressivitat del narrador. Amb això aconseguim que el missatge es transmeti amb tots els seus matisos.

Un forma econòmica de rendibilitzar els teus continguts

El principal avantatge de la subtitulació enfront del doblatge és el preu, ja que no es necessita contractar estudi de gravació ni locutors nadius de llengua gallega. Els nostres serveis de subtitulació són una excel·lent forma d’oferir contingut audiovisual en gallec a través de plataformes com YouTube o Vimeo. Els subtítols solen tenir una longitud de dues línies i apareixen en pantalla sincronitzats amb l’àudio.

Els nostres traductors català<>gallec, especialitzats en continguts audiovisuals, estan acostumats a fer aquest tipus de traduccions. Els subtítols han de tenir una longitud màxima i s’adapten a la velocitat de lectura d’un usuari mitjà. Per a aquest tipus de traducció s’utilitza un software específic que permet ajustar el text a la imatge.

Fes la teva consulta

13 + 10 =

Pressupost de subtitulació gallec<>català

Resum de la llengua gallega

S'observen diferències dialectals entre les formes septentrionals i meridionals del galaicoportugués en textos del segle XIII, però els dos dialectes eren prou similars com per mantenir un alt nivell d'unitat cultural fins a mitjan segle XIV, el que va donar lloc a lírica galaicoportuguesa. Les diferències han continuat fins al dia d'avui, derivant en les actuals llengües modernes de gallec i portuguès.

El lèxic del gallec és predominantment d'extracció llatina, encara que també conté un nombre important de lèxic d'origen germànic. També ha rebut, principalment a través de l'espanyol, diversos vocables de l'àrab.