traducciones juradas

Creació i traducció de subtítols en hongarès

La incorporació de subtítols en català a un vídeo en llengua hongaresa, o bé la seva traducció a hongarès des de català, augmentarà notablement la seva visibilitat i arribarà a un públic d’altres territoris com Hongria…

Per què subtitular i traduir un vídeo a hongarès?

La publicació de vídeos a Internet ha augmentat considerablement i és un tipus de contingut molt valorat pels usuaris. Subtitular vídeos promocionals, ja sigui en hongarès o en català, no només ens permet arribar a més públic, sinó que millora el SEO de la nostra presència online. Els nostres traductors professionals de llengua hongaresa ofereixen subtítols de qualitat perquè els teus potencials clients entenguin qualsevol vídeo.

Els continguts audiovisuals que publica una empresa poden ser vídeos promocionals breus, o bé vídeos de més durada com una conferència, una presentació d’un producte o un discurs d’un directiu. Els nostres traductors nadius de català<>hongarès transmetran el to adequat en els subtítols i condensaran el missatge que es transmet en l’àudio.

Editem i et lliurem el vídeo a punt per a la seva publicació. Els subtítols es lliuren normalment en format .srt, .sub o .slt. Per poder donar-te un pressupost, només has de fer-nos arribar el vídeo original i nosaltres ens encarregarem de tot.

Creació de subtítols en el mateix idioma

Si el nostre vídeo està en llengua hongaresa, primer haurem de procedir a transcriure en hongarès el missatge de l’àudio comprimint en subtítols. Aquests subtítols són d’ajuda a persones amb discapacitats auditives, o bé s’utilitzen en llocs molt sorollosos (com aeroports) o en llocs on l’àudio sigui una molèstia (com un hospital). És senzillament una transcripció en hongarès de l’àudio en què es modifiquen algunes frases per eliminar paraules innecessàries o repeticions.

Traducció de subtítols entre hongarès i català

Partint dels subtítols en hongarès, procedim a traduir perquè els usuaris catalanoparlants puguin entendre el contingut. Oferim aquest servei en tots dos sentits, tant hongarès-català com català-hongarès.

Augmenta la visibilitat dels teus vídeos

Afegir subtítols a un vídeo, només en hongarès o en diversos idiomes, augmentarà notablement el temps que els teus usuaris dediquen a veure els teus vídeos, i et permetran arribar a un públic que visqui a llocs com Hongria

Els nostres traductors nadius hongaresos crearan i traduiran exactament el missatge que s’escolta en l’àudio, i l’adaptaran per transformar-lo en subtítols concisos i breus que arribin als teus potencials clients hongaresos.

En els vídeos subtitulat l’usuari escolta l’àudio en l’idioma original (hongarès o català) i pot llegir les traduccions (o transcripcions) a la part inferior de la pantalla. Els clients poden apreciar l’entonació i expressivitat del narrador. Amb això aconseguim que el missatge es transmeti amb tots els seus matisos.

Un forma econòmica de rendibilitzar els teus continguts

El principal avantatge de la subtitulació enfront del doblatge és el preu, ja que no es necessita contractar estudi de gravació ni locutors nadius de llengua hongaresa. Els nostres serveis de subtitulació són una excel·lent forma d’oferir contingut audiovisual en hongarès a través de plataformes com YouTube o Vimeo. Els subtítols solen tenir una longitud de dues línies i apareixen en pantalla sincronitzats amb l’àudio.

Els nostres traductors català<>hongarès, especialitzats en continguts audiovisuals, estan acostumats a fer aquest tipus de traduccions. Els subtítols han de tenir una longitud màxima i s’adapten a la velocitat de lectura d’un usuari mitjà. Per a aquest tipus de traducció s’utilitza un software específic que permet ajustar el text a la imatge.

Exemple de vídeo subtitulat a diversos idiomes

https://vimeo.com/372360527
v

Sabies que...?

Aproximadament uns 15 milions de persones parlen hongarès (magyar nyelv en hongarès) com a parlants nadius. L'hongarès, també anomenat magiar, es parla a Hongria i algunes regions d'Eslovàquia, Romania, Eslovènia o Croàcia.

Altres serveis en hongarès:

Fes la teva consulta

13 + 15 =

Pressupost de subtitulació hongarès<>català

Resum de la llengua hongaresa

L'hongarès és l'única llengua parlada a Europa Central que no pertany a la família de les llengües indoeuropees. Aquesta és una de les raons per les que es considera una llengua molt difícil d'aprendre. Es calcula que hi ha uns 15 milions de parlants nadius d'hongarès, dels quals uns 10,2 milions viuen a Hongria.

Juntament amb el finlandès i l'estonià, l'hongarès és un dels representants europeus de les llengües ugrofinesas, tot i que l'hongarès és molt diferent de les altres dues. L'origen d'aquest grup lingüístic encara no està clar.

Els primers documents escrits de la llengua hongaresa es remunten al segle XIII.  L'hongarès s'escriu amb caràcters llatins.