traducción profesional comercial

Traduccions tècniques

Gestionem equips de traductors professionals especialitzats en cada àrea de coneixement. Gràcies a les últimes tecnologies aplicades a la traducció, crearem glossaris i memòries de traducció perquè les teves traduccions siguin homogènies i precises. Les traduccions tècniques ajuden a les empreses a optimitzar processos, perquè els treballadors ubicats en altres països tinguin accés, en la seva pròpia llengua, als manuals i protocols corporatius.

Què és una traducció tècnica?

La traducció tècnica és una especialització que consisteix a traduir documentació subministrada per redactors tècnics. Es tracta de textos que versen sobre un àmbit tècnic i sobre l’aplicació pràctica d’informació científica i tecnològica.  

Per oferir un servei de traducció tècnica de qualitat es necessita un traductor especialitzat en cada àrea de coneixement. Un traductor tècnic ha de saber documentar-se per trobar en el seu idioma nadiu la correspondència exacta de cada terme. L’ús de tecnologies d’ajuda a la traducció, com memòries i base de dades terminològiques, són imprescindibles perquè cada terme es tradueixi de la mateixa manera en tots els documents.

Quin tipus de documentació tècnica sol traduir-se?

  • Articles científics, mèdics, d’enginyeria …
  • Especificacions de productes informàtics
  • Patents
  • Manuals d’usuari i d’ajuda en línia
  • Documentació relacionada amb auditories i controls de qualitat.
  • Procediments interns i fitxes tècniques.

Per què les traduccions tècniques costen més?

Les tarifes per a aquest tipus de traducció solen ser més altes, i els terminis de lliurament, més llargs. Les tarifes i els terminis de lliurament depenen de:

  • La complexitat científica o tècnica del projecte.
  • El nombre de traductors especialitzats en cada parell d’idiomes.
  • La demanda que tenen aquests traductors.

Què és la terminologia tècnica?

En la traducció tècnica és molt important fer servir amb precisió una terminologia homogènia. Saber gestionar la terminologia correcta per a cada projecte és el treball d’una bona agència de traduccions tècniques.

Quan ens encarreguis un projecte de traducció tècnica et demanarem que ens enviïs guies d’estil de la teva empresa i vocabularis específics del sector. Amb aquesta informació crearem bases de dades amb terminologia i traduccions oficials de, per exemple, sigles o acrònims.

En els primers projectes de traducció, recopilar tota aquesta terminologia costa temps i diners. Però aquesta inversió inicial es rendibilitza a llarg termini, ja que s’obtenen traduccions amb una qualitat uniforme, les frases ja traduïdes es poden reutilitzar i amb el temps anirem traduint amb més rapidesa.

Glossaris i terminologia

T’oferim possibilitat de crear els teus propis glossaris amb termes específics del teu sector i empresa, perquè puguis controlar com es tradueix cada terme. En coordinació amb els membres del teu equip, t’oferim la possibilitat de executar un exhaustiu control de qualitat per verificar que s’utilitza la terminologia autoritzada per la teva empresa. 

Gestor de projectes

Un gestor de projectes seleccionarà a un equip de traductors tècnics especialitzats en cada camp. En projectes amb un gran volum de paraules, tots els traductors assignats treballaran simultàniament sobre una mateixa base de dades. Qualsevol dubte terminològic que plantegin els nostres traductors, nosaltres te’l farem arribar per trobar una solució. 

Traducció tècnica especialitzada

Els nostres traductors nadius qualificats estan especialitzats en àmbits com l’enginyeria química, les telecomunicacions, l’electrònica, el medi ambient o les tecnologies de la informació. Quan el projecte de traducció sigui especialment complicat pel seu llenguatge i especialització, establirem diverses fases de traducció, revisió i control final per part del client.

Fes la teva consulta

2 + 4 =