traducció professional comercial

Traducció i localització de software

Les traduccions de les cadenes de textos incloses en qualsevol software requereixen d’una planificació perquè tot surti bé. Disposem de les eines necessàries per aïllar tots els textos de la resta de codi i traduir fitxers en xml, json, YAML o xhtml. Al món del software ha un vocabulari específic (com el encunyat per Microsoft) al qual tots els usuaris hi estan acostumats.

Localització i traducció de software i productes digitals

Què és la localització de software?

Quan una empresa de software decideix llançar un producte per a clients d’un altre país, primer de tot han d’adaptar el producte perquè sigui únic, útil i funcional per a un grup de nous usuaris. A aquest procés se l’anomena “localització de software“. La traducció de text no sempre forma part d’aquest procés. Tot i així, sempre hi haurà termes que cal “localitzar“. Per exemple, moltes paraules que fem en l’espanyol d’Espanya s’han d’adaptar a l’espanyol dels països llatinoamericans. Aquest seria un tipus de localització.

Per què és important localitzar software?

Moltes empreses no es prenen prou seriosament les diferències culturals entre països, i no es preocupen per facilitar als seus clients l’ús del seu software. Ha de semblar que el producte està fet per a ells, que no està traduït ni adaptat. Ha de ajustar-se als seus dies festius, als seus formats de data i d’hora, a la seva moneda local, etc. El client ha de veure’s reflectit en el producte. Per exemple, una fotografia d’una família occidental no quedaria bé a la pàgina d’inici d’una web de la Xina.

Quines coses haurem de tenir en compte quan localitzem un producte de software?

A continuació exposarem els aspectes principals a l’hora d’iniciar un projecte de localització:

Precisió lingüística i traducció d’imatges.  Totes les imatges, icones i logotips que continguin text s’hauran de modificar i editar amb el text traduït. Així mateix, tot el material d’ajuda, com a guies d’usuari o missatges d’error, també s’hauran de traduir.

Les unitats de mesures i les monedes també són diferents.  Els camps que trobem en un formulari de contacte també varien: els formats o fins i tot el concepte de codi postal no existeix a tots els països. La moneda és molt important, com també ho són les unitats de pes i distància. També cal tenir en compte serveis externs que s’incorporin al software, com mapes, apps del temps o passarel·les de pagament. A cada país predomina un servei sobre un altre.

Formats de dates, hores i números.  Cada país té calendaris diferents, horaris diferents, festius diferents i fusos horaris diferents. Els formats dels números també canvien, per exemple amb els decimals, ja que en uns països s’utilitza un punt i en altres una coma.

Adaptacions culturals.  Les imatges han de ser apropiades per al tipus de població, la cultura local, la religió, etc. Alguns colors i números poden tenir dobles sentits, i fins i tot cal evitar certes referències culturals o controvèrsies polítiques.

En què es diferencia la localització de programari de la localització d’apps?

La localització d’apps (o aplicacions per a mòbils) és un tipus especial de localització de software. Encara que normalment la localització d’apps es refereix a localitzar aplicacions per a dispositius mòbils, també pot fer referència a aplicacions web.

Què té a veure la localització de programari amb la internacionalització?

La internacionalització és el procés de preparar i programar el codi d’una aplicació perquè, més tard, sigui més fàcil localitzar-lo, és a dir, traduir-lo. Si un desenvolupador planifica el codi d’una aplicació per al seu ús en un sol país o idioma, és molt probable que s’hagi de modificar aquest codi per internacionalitzar-lo.

Com seria un procés típic de localització?

La millor manera de simplificar el procés de localització de software és fer que els creadors del producte dissenyin el producte pensant en usuaris de tot el món, fins i tot en les primeres fases de prototipatge i arquitectura. En general, com més lligat estigui el procés de localització al de desenvolupament, més fàcil serà llançar un producte localitzat. Deixar la localització per al final fa que la tasca sigui més complicada.

Per què és important disposar de bones eines de localització de software?

Com més avançades siguin les eines de localització, menys restriccions tindrem per desenvolupar productes destinats a mercats internacionals i més fàcil serà la localització.

 

Què solen oferir les millors eines de localització?

Busquen patrons i apliquen memòries de traducció.  Aquesta funció identifica continguts duplicats i alerta els traductors sobre segments traduïts i acceptats pel client. Això millora la qualitat de la traducció, agilitza el procés i disminueix significativament els costos de traducció.

Integren glossaris i guies d’estil.  Quan els traductors reben alertes sobre terminologia i tenen accés a un manual d’estil avalat pel client, la qualitat de la localització millora. I també millora l’experiència de l’usuari.

Interfície de traducció visual.  Si no hem internacionalitzat completament el nostre producte, una interfície visual ajuda els traductors a veure exactament en el seu context què estan traduint.

Un software de localització mediocre pot arruïnar el nostre negoci

La primera impressió és la que compta. Moltes empreses que no aborden bé el tema de la localització perden la seva quota de mercat en favor de competidors internacionals: tot per no donar una bona primera impressió. Els riscos són alts quan la localització no es fa bé. Moltes empreses no aconsegueixen recuperar els costos de desenvolupament i llançament del producte per caure en errors bàsics de localització que es podrien haver evitat amb un bon programa de localització i una correcta planificació.