traducciones juradas

Agència de traduccions tècniques espanyol/català-anglès

La qualitat és sempre la nostra màxima prioritat. Per això a ESmedo seleccionem traductors nadius de parla anglesa amb competències lingüístiques i excel·lents coneixements tècnics. Necessites traduir a anglès un manual d’instruccions?

Traducció tècnica i científica en llengua anglesa

Quan tradueixes documentació tècnica a anglès, garanteixes que els teus clients angloparlants entenen com funciona el teu producte. La presència de la ciència i la tecnologia en la vida diària és tan important que és imprescindible planificar bé la gestió de les traduccions tècniques anglès-català o català-anglès. Avui dia, la traducció de documents tècnics en anglès (guies d’usuari, instruccions d’ús, patents, informes, peritatges, etc.) és crucial per a aquelles empreses que volen introduir-se en altres mercats com els de Austràlia, Estats Units, Regne Unit…  La dificultat per a un traductor és doble: traduir correctament la terminologia tècnica, però també adaptar-se a la cultura de parla anglesa local.

La precisió i meticulositat en el nostre treball són essencials, ja que el mínim error en una traducció tècnica anglesa-català pot tenir greus conseqüències. El món de la tecnologia es basa en documents tècnics clars i concisos. No obstant això, qui no s’ha trobat amb algun manual d’instruccions d’algun electrodomèstic totalment incomprensible? O pitjor encara, amb errors gramaticals i sintàctics que empobreixen la imatge de l’empresa davant els nostres clients catalanoparlants o angloparlants.

Convé recordar que en una traducció tècnica entre anglès i qualsevol idioma sempre hem de fixar-nos en dos factors: el tècnic i el lingüístic. Per això, i també perquè els traductors han d’estar formant-se constantment, aquest tipus de serveis de traducció solen ser més costosos que traduir un text general.

La documentació tècnica es necessita per demostrar que es compleixen les normes i directives nacionals i internacionals. Patents, manuals d’usuari o instruccions de seguretat: aquests documents acrediten que tots els procediments comercials i de funcionament són correctes i conformes amb la llei. 

Si no presentes tota aquesta documentació, la teva empresa corre el perill de perdre clients angloparlants o, el que és pitjor, que es prohibeixi la comercialització del teu producte a Austràlia, Estats Units, Regne Unit. Invertir en la traducció de documentació tècnica li dóna a la teva empresa una seguretat a llarg termini. D’altra banda, és un signe de professionalitat davant els teus clients, empleats i socis comercials.

Una bona traducció demostra que la teva empresa es preocupa perquè els teus empleats i proveïdors tinguin tota la informació tant en català com en anglès, i perquè treballin en bones condicions.

Traduccions tècniques espanyol/català-anglès

Les empreses necessiten traduccions tècniques de l’idioma anglès quan compren productes de proveïdors estrangers (Austràlia, Estats Units, Regne Unit…) i han de documentar processos interns de conformitat. Sempre que es facin negocis amb empreses de parla anglesa necessitaran traduccions fiables.

De la mateixa manera, quan la teva empresa vengui productes i serveis en Austràlia, Estats Units, Regne Unit, haurà de subministrar tota la documentació en anglès.

Per traducció tècnica s’entenen textos com manuals de funcionament o llocs web especialitzats. El més demandat és la traducció de cadenes de textos de software, patents i manuals d’usuari. La nostra agència de traducció tècnica tradueix des de o cap a anglès tot tipus de documents, com descripcions i fitxes tècniques, patents, fitxes tècniques de productes, informes tècnics i científics, procediments operatius estàndard (POE) o fitxes de dades de seguretat (FDS).

Cadenes de textos

La traducció i localització català-anglès de cadenes de textos per software exigeix un mínim de coneixements tècnics. La traducció de cadenes de software és una àrea específica de la traducció tècnica. En primer lloc, i abans de començar a traduir, el gestor de projectes ha d’importar correctament els fitxers per extreure el text a traduir, deixar intacte el codi i respectar la codificació de caràcters. Com sol tractar-se d’ordres o paraules aïllades, és important que el traductor de català-anglès tingui referències del context en què es farà servir la traducció. Sempre és útil veure algunes pantalles del software.

Patents

Els traductors i lingüistes que tradueixen patents entre anglès i català són experts en la matèria. La redacció de patents fa servir un llenguatge molt específic, amb uns rígids requisits legals i pràctics.

Les patents descriuen una sèrie de dades tècniques, referides també a futures aplicacions de la invenció, però sense revelar tota la informació important.

Manuals d’usuari

Traduir manuals d’usuari de català cap a anglès, o viceversa, exigeix sòlids coneixements en un camp concret, i la capacitat d’expressar conceptes complexos amb un llenguatge senzill. És un tipus de traducció molt demandat, ja que totes les empreses de tecnologia que estableixen relacions comercials amb Austràlia, Estats Units, Regne Unit, necessiten que els seus manuals d’usuari estiguin traduïts correctament a anglès.

Especialistes nadius

La qualitat dels nostres traductors nadius de llengua anglesa es basa en una meticulosa selecció de perfils en base als mèrits acadèmics i experiència professional com a tècnics i científics. Els nostres lingüistes són nadius angloparlants i tradueixen sempre cap a qualsevol de les variants de l’idioma anglès que es parlen a Austràlia, Estats Units, Regne Unit

Els traductors tècnics no només coneixen la terminologia tècnica, sinó que entenen el camp i garanteixen que la traducció sigui comprensible en el seu conjunt.

D’altra banda, cada sector que es recolza en traduccions tècniques treballa amb terminologia específica i de vegades amb un determinat argot tècnic. Algú que no estigui vinculat amb el sector no podrà subministrar traduccions precises, simplement perquè no està familiaritzat amb la terminologia que utilitzen metges, enginyers o químics.

Perquè les traduccions tècniques català-anglès surtin bé, els especialistes acudeixen a eines d’ajuda a la traducció. Aquestes eines permeten els lingüistes oferir un servei de qualitat encara que la terminologia sigui molt complexa. Amb un bon glossari de termes i una memòria de traducció ben gestionada garantim que les traduccions siguin homogènies. Això és imprescindible en les traduccions tècniques, ja que lingüistes han de treballar amb molta documentació.

Tecnologies de traducció

Per a projectes complexos de traducció tècnica anglès-català o català-anglès, creem glossaris terminològics especialitzats, prèvia verificació i aprovació del client. Així mateix creem memòries de traducció (arxius bilingües anglès<>català), la qual cosa garanteix la coherència de totes les traduccions, agilitza el procés i suposa un important estalvi. Per a cada client creem una memòria on emmagatzemem totes les traduccions i les conservem per a futurs projectes.

Sabies que…?

Avui dia, l'anglès (English en anglès) és l'idioma majoritari en l'economia internacional i les tecnologies de la informació, a més de ser la llengua vehicular del comerç mundial. L'anglès és llengua oficial a 45 països amb 340 milions de parlants nadius. 600 milions de persones parlen també anglès com a segon idioma.

Altres serveis en anglès:

Fes la teva consulta

12 + 11 =

Demana pressupost sense compromís

Breu història de l’idioma anglès

L’anglès pertany a el grup germànic occidental de la família de llengües indoeuropees.

Anglès antic (segles V a XI)

El desembarcament dels anglosaxons i frisons va fer que els dialectes celtes fossin expulsats de les illes britàniques. El anglosaxó, fortament influït pel danès, va derivar en l'anglès antic, una forma escrita amb normes escrites.

Anglès mitjà (de 1066 a 1500):

Al segle XI, amb el desembarcament dels normands i el predomini del francès a la cort i a l'administració, l'anglès va esdevenir la llengua de poble "pla".  Fortament influït pel francès, va recuperar la seva predominança a escoles, tribunals i bufets d'advocats durant segle XIV, sota la influència determinant del dialecte londinenc.

Nou anglès (a partir de 1500):

Amb les obres de Shakespeare i les conquestes dels mariners anglesos, l'època isabelina va suposar la supremacia de l'anglès tant a la literatura com en el comerç, i va desplaçar el francès com a lingua franca internacional.