traducciones juradas

Agència de traduccions tècniques espanyol/català-gallec

La qualitat és sempre la nostra màxima prioritat. Per això a ESmedo seleccionem traductors nadius de parla gallega amb competències lingüístiques i excel·lents coneixements tècnics. Necessites traduir a gallec un manual d’instruccions?

Traducció tècnica i científica en llengua gallega

Quan tradueixes documentació tècnica a gallec, garanteixes que els teus clients gallegoparlants entenen com funciona el teu producte. La presència de la ciència i la tecnologia en la vida diària és tan important que és imprescindible planificar bé la gestió de les traduccions tècniques gallec-català o català-gallec. Avui dia, la traducció de documents tècnics en gallec (guies d’usuari, instruccions d’ús, patents, informes, peritatges, etc.) és crucial per a aquelles empreses que volen introduir-se en altres mercats com els de Galícia…  La dificultat per a un traductor és doble: traduir correctament la terminologia tècnica, però també adaptar-se a la cultura de parla gallega local.

La precisió i meticulositat en el nostre treball són essencials, ja que el mínim error en una traducció tècnica gallega-català pot tenir greus conseqüències. El món de la tecnologia es basa en documents tècnics clars i concisos. No obstant això, qui no s’ha trobat amb algun manual d’instruccions d’algun electrodomèstic totalment incomprensible? O pitjor encara, amb errors gramaticals i sintàctics que empobreixen la imatge de l’empresa davant els nostres clients catalanoparlants o gallegoparlants.

Convé recordar que en una traducció tècnica entre gallec i qualsevol idioma sempre hem de fixar-nos en dos factors: el tècnic i el lingüístic. Per això, i també perquè els traductors han d’estar formant-se constantment, aquest tipus de serveis de traducció solen ser més costosos que traduir un text general.

La documentació tècnica es necessita per demostrar que es compleixen les normes i directives nacionals i internacionals. Patents, manuals d’usuari o instruccions de seguretat: aquests documents acrediten que tots els procediments comercials i de funcionament són correctes i conformes amb la llei. 

Si no presentes tota aquesta documentació, la teva empresa corre el perill de perdre clients gallegoparlants o, el que és pitjor, que es prohibeixi la comercialització del teu producte a Galícia. Invertir en la traducció de documentació tècnica li dóna a la teva empresa una seguretat a llarg termini. D’altra banda, és un signe de professionalitat davant els teus clients, empleats i socis comercials.

Una bona traducció demostra que la teva empresa es preocupa perquè els teus empleats i proveïdors tinguin tota la informació tant en català com en gallec, i perquè treballin en bones condicions.

Traduccions tècniques espanyol/català-gallec

Les empreses necessiten traduccions tècniques de l’idioma gallec quan compren productes de proveïdors estrangers (Galícia…) i han de documentar processos interns de conformitat. Sempre que es facin negocis amb empreses de parla gallega necessitaran traduccions fiables.

De la mateixa manera, quan la teva empresa vengui productes i serveis en Galícia, haurà de subministrar tota la documentació en gallec.

Per traducció tècnica s’entenen textos com manuals de funcionament o llocs web especialitzats. El més demandat és la traducció de cadenes de textos de software, patents i manuals d’usuari. La nostra agència de traducció tècnica tradueix des de o cap a gallec tot tipus de documents, com descripcions i fitxes tècniques, patents, fitxes tècniques de productes, informes tècnics i científics, procediments operatius estàndard (POE) o fitxes de dades de seguretat (FDS).

Cadenes de textos

La traducció i localització català-gallec de cadenes de textos per software exigeix un mínim de coneixements tècnics. La traducció de cadenes de software és una àrea específica de la traducció tècnica. En primer lloc, i abans de començar a traduir, el gestor de projectes ha d’importar correctament els fitxers per extreure el text a traduir, deixar intacte el codi i respectar la codificació de caràcters. Com sol tractar-se d’ordres o paraules aïllades, és important que el traductor de català-gallec tingui referències del context en què es farà servir la traducció. Sempre és útil veure algunes pantalles del software.

Patents

Els traductors i lingüistes que tradueixen patents entre gallec i català són experts en la matèria. La redacció de patents fa servir un llenguatge molt específic, amb uns rígids requisits legals i pràctics.

Les patents descriuen una sèrie de dades tècniques, referides també a futures aplicacions de la invenció, però sense revelar tota la informació important.

Manuals d’usuari

Traduir manuals d’usuari de català cap a gallec, o viceversa, exigeix sòlids coneixements en un camp concret, i la capacitat d’expressar conceptes complexos amb un llenguatge senzill. És un tipus de traducció molt demandat, ja que totes les empreses de tecnologia que estableixen relacions comercials amb Galícia, necessiten que els seus manuals d’usuari estiguin traduïts correctament a gallec.

Especialistes nadius

La qualitat dels nostres traductors nadius de llengua gallega es basa en una meticulosa selecció de perfils en base als mèrits acadèmics i experiència professional com a tècnics i científics. Els nostres lingüistes són nadius gallegoparlants i tradueixen sempre cap a qualsevol de les variants de l’idioma gallec que es parlen a Galícia

Els traductors tècnics no només coneixen la terminologia tècnica, sinó que entenen el camp i garanteixen que la traducció sigui comprensible en el seu conjunt.

D’altra banda, cada sector que es recolza en traduccions tècniques treballa amb terminologia específica i de vegades amb un determinat argot tècnic. Algú que no estigui vinculat amb el sector no podrà subministrar traduccions precises, simplement perquè no està familiaritzat amb la terminologia que utilitzen metges, enginyers o químics.

Perquè les traduccions tècniques català-gallec surtin bé, els especialistes acudeixen a eines d’ajuda a la traducció. Aquestes eines permeten els lingüistes oferir un servei de qualitat encara que la terminologia sigui molt complexa. Amb un bon glossari de termes i una memòria de traducció ben gestionada garantim que les traduccions siguin homogènies. Això és imprescindible en les traduccions tècniques, ja que lingüistes han de treballar amb molta documentació.

Tecnologies de traducció

Per a projectes complexos de traducció tècnica gallec-català o català-gallec, creem glossaris terminològics especialitzats, prèvia verificació i aprovació del client. Així mateix creem memòries de traducció (arxius bilingües gallec<>català), la qual cosa garanteix la coherència de totes les traduccions, agilitza el procés i suposa un important estalvi. Per a cada client creem una memòria on emmagatzemem totes les traduccions i les conservem per a futurs projectes.

Fes la teva consulta

15 + 8 =

Demana pressupost sense compromís

Breu història de l’idioma gallec

S'observen diferències dialectals entre les formes septentrionals i meridionals del galaicoportugués en textos del segle XIII, però els dos dialectes eren prou similars com per mantenir un alt nivell d'unitat cultural fins a mitjan segle XIV, el que va donar lloc a lírica galaicoportuguesa. Les diferències han continuat fins al dia d'avui, derivant en les actuals llengües modernes de gallec i portuguès.

El lèxic del gallec és predominantment d'extracció llatina, encara que també conté un nombre important de lèxic d'origen germànic. També ha rebut, principalment a través de l'espanyol, diversos vocables de l'àrab.