traducciones juradas

Agència de traduccions tècniques espanyol/català-hongarès

La qualitat és sempre la nostra màxima prioritat. Per això a ESmedo seleccionem traductors nadius de parla hongaresa amb competències lingüístiques i excel·lents coneixements tècnics. Necessites traduir a hongarès un manual d’instruccions?

Traducció tècnica i científica en llengua hongaresa

Quan tradueixes documentació tècnica a hongarès, garanteixes que els teus clients hongaresos entenen com funciona el teu producte. La presència de la ciència i la tecnologia en la vida diària és tan important que és imprescindible planificar bé la gestió de les traduccions tècniques hongarès-català o català-hongarès. Avui dia, la traducció de documents tècnics en hongarès (guies d’usuari, instruccions d’ús, patents, informes, peritatges, etc.) és crucial per a aquelles empreses que volen introduir-se en altres mercats com els de Hongria…  La dificultat per a un traductor és doble: traduir correctament la terminologia tècnica, però també adaptar-se a la cultura de parla hongaresa local.

La precisió i meticulositat en el nostre treball són essencials, ja que el mínim error en una traducció tècnica hongaresa-català pot tenir greus conseqüències. El món de la tecnologia es basa en documents tècnics clars i concisos. No obstant això, qui no s’ha trobat amb algun manual d’instruccions d’algun electrodomèstic totalment incomprensible? O pitjor encara, amb errors gramaticals i sintàctics que empobreixen la imatge de l’empresa davant els nostres clients catalanoparlants o hongaresos.

Convé recordar que en una traducció tècnica entre hongarès i qualsevol idioma sempre hem de fixar-nos en dos factors: el tècnic i el lingüístic. Per això, i també perquè els traductors han d’estar formant-se constantment, aquest tipus de serveis de traducció solen ser més costosos que traduir un text general.

La documentació tècnica es necessita per demostrar que es compleixen les normes i directives nacionals i internacionals. Patents, manuals d’usuari o instruccions de seguretat: aquests documents acrediten que tots els procediments comercials i de funcionament són correctes i conformes amb la llei. 

Si no presentes tota aquesta documentació, la teva empresa corre el perill de perdre clients hongaresos o, el que és pitjor, que es prohibeixi la comercialització del teu producte a Hongria. Invertir en la traducció de documentació tècnica li dóna a la teva empresa una seguretat a llarg termini. D’altra banda, és un signe de professionalitat davant els teus clients, empleats i socis comercials.

Una bona traducció demostra que la teva empresa es preocupa perquè els teus empleats i proveïdors tinguin tota la informació tant en català com en hongarès, i perquè treballin en bones condicions.

Traduccions tècniques espanyol/català-hongarès

Les empreses necessiten traduccions tècniques de l’idioma hongarès quan compren productes de proveïdors estrangers (Hongria…) i han de documentar processos interns de conformitat. Sempre que es facin negocis amb empreses de parla hongaresa necessitaran traduccions fiables.

De la mateixa manera, quan la teva empresa vengui productes i serveis en Hongria, haurà de subministrar tota la documentació en hongarès.

Per traducció tècnica s’entenen textos com manuals de funcionament o llocs web especialitzats. El més demandat és la traducció de cadenes de textos de software, patents i manuals d’usuari. La nostra agència de traducció tècnica tradueix des de o cap a hongarès tot tipus de documents, com descripcions i fitxes tècniques, patents, fitxes tècniques de productes, informes tècnics i científics, procediments operatius estàndard (POE) o fitxes de dades de seguretat (FDS).

Cadenes de textos

La traducció i localització català-hongarès de cadenes de textos per software exigeix un mínim de coneixements tècnics. La traducció de cadenes de software és una àrea específica de la traducció tècnica. En primer lloc, i abans de començar a traduir, el gestor de projectes ha d’importar correctament els fitxers per extreure el text a traduir, deixar intacte el codi i respectar la codificació de caràcters. Com sol tractar-se d’ordres o paraules aïllades, és important que el traductor de català-hongarès tingui referències del context en què es farà servir la traducció. Sempre és útil veure algunes pantalles del software.

Patents

Els traductors i lingüistes que tradueixen patents entre hongarès i català són experts en la matèria. La redacció de patents fa servir un llenguatge molt específic, amb uns rígids requisits legals i pràctics.

Les patents descriuen una sèrie de dades tècniques, referides també a futures aplicacions de la invenció, però sense revelar tota la informació important.

Manuals d’usuari

Traduir manuals d’usuari de català cap a hongarès, o viceversa, exigeix sòlids coneixements en un camp concret, i la capacitat d’expressar conceptes complexos amb un llenguatge senzill. És un tipus de traducció molt demandat, ja que totes les empreses de tecnologia que estableixen relacions comercials amb Hongria, necessiten que els seus manuals d’usuari estiguin traduïts correctament a hongarès.

Especialistes nadius

La qualitat dels nostres traductors nadius de llengua hongaresa es basa en una meticulosa selecció de perfils en base als mèrits acadèmics i experiència professional com a tècnics i científics. Els nostres lingüistes són nadius hongaresos i tradueixen sempre cap a qualsevol de les variants de l’idioma hongarès que es parlen a Hongria

Els traductors tècnics no només coneixen la terminologia tècnica, sinó que entenen el camp i garanteixen que la traducció sigui comprensible en el seu conjunt.

D’altra banda, cada sector que es recolza en traduccions tècniques treballa amb terminologia específica i de vegades amb un determinat argot tècnic. Algú que no estigui vinculat amb el sector no podrà subministrar traduccions precises, simplement perquè no està familiaritzat amb la terminologia que utilitzen metges, enginyers o químics.

Perquè les traduccions tècniques català-hongarès surtin bé, els especialistes acudeixen a eines d’ajuda a la traducció. Aquestes eines permeten els lingüistes oferir un servei de qualitat encara que la terminologia sigui molt complexa. Amb un bon glossari de termes i una memòria de traducció ben gestionada garantim que les traduccions siguin homogènies. Això és imprescindible en les traduccions tècniques, ja que lingüistes han de treballar amb molta documentació.

Tecnologies de traducció

Per a projectes complexos de traducció tècnica hongarès-català o català-hongarès, creem glossaris terminològics especialitzats, prèvia verificació i aprovació del client. Així mateix creem memòries de traducció (arxius bilingües hongarès<>català), la qual cosa garanteix la coherència de totes les traduccions, agilitza el procés i suposa un important estalvi. Per a cada client creem una memòria on emmagatzemem totes les traduccions i les conservem per a futurs projectes.

Sabies que…?

Aproximadament uns 15 milions de persones parlen hongarès (magyar nyelv en hongarès) com a parlants nadius. L'hongarès, també anomenat magiar, es parla a Hongria i algunes regions d'Eslovàquia, Romania, Eslovènia o Croàcia.

Altres serveis en hongarès:

Fes la teva consulta

11 + 2 =

Demana pressupost sense compromís

Breu història de l’idioma hongarès

L'hongarès és l'única llengua parlada a Europa Central que no pertany a la família de les llengües indoeuropees. Aquesta és una de les raons per les que es considera una llengua molt difícil d'aprendre. Es calcula que hi ha uns 15 milions de parlants nadius d'hongarès, dels quals uns 10,2 milions viuen a Hongria.

Juntament amb el finlandès i l'estonià, l'hongarès és un dels representants europeus de les llengües ugrofinesas, tot i que l'hongarès és molt diferent de les altres dues. L'origen d'aquest grup lingüístic encara no està clar.

Els primers documents escrits de la llengua hongaresa es remunten al segle XIII.  L'hongarès s'escriu amb caràcters llatins.