traducciones juradas

Traduccions jurídiques català-japonès

Oferim un servei especialitzat en traducció legal japonès-català/espanyol. Els nostres traductors japonesos natius són professionals del Dret i coneixen el marc jurídic del país de destinació (Japó…).

En què consisteix una traducció jurídica català-japonès?

Tot i que la traducció en general pot tenir més matisos del que la gent pensa, una traducció legal català-japonès o japonès-català és molt més que traslladar paraules d’un idioma a un altre.

La traducció jurídica està enfocada a una gran varietat de documents com testaments, documents judicials i financers, declaracions, patents o sentències.

Els traductors legals de llengua japonesa han de conèixer bé el sistema jurídic del país d’on prové el document. Per no caure en traduccions incorrectes, han de tenir coneixements de la nostra legislació i també de la legislació de l’altre país, com ara Japó

En un món globalitzat en què empreses de tot el món poden establir relacions comercials, la traducció jurídica adquireix un paper molt rellevant. Aprofitem per recordar-vos que no totes les traduccions legals o jurídiques han de ser jurades (certificades). Les traduccions jurades japonès<>català només són necessàries quan ens ho demana algun organisme oficial, algun registre o algun Notari. Per això, comprova sempre si t’han demanat una traducció oficial, o si n’hi ha prou amb una traducció simple entre català/espanyol i japonès.

La traducció jurídica es diferencia d’altres tipus de traducció

Els documents legals en lengua japonesa, més que altres documents com els comercials, tenen una terminologia específica. Els nostres traductors legals de l’idioma japonès estan capacitats per traduir correctament aquests conceptes en la llengua meta. No es limiten a substituir una paraula per una altra.

L’elecció de determinades paraules en un text legal té un significat molt determinat i precís. D’altra banda, qualsevol ambigüitat o imprecisió pot invalidar un document legal. Un petit error podria tenir importants conseqüències econòmiques.

L’argot jurídic de cada territori (Catalunya, Japó) és complexe i la seva terminologia és molt específica. Si hi afegim les diferències culturals i regionals dels llocs en què es parla japonès, entendrem la dificultat que pot arribar a tenir la traducció jurídica.

Els traductors legals s’encarreguen de traslladar un concepte jurídic de català a japonès o viceversa. Perquè sigui legalment vinculant, la terminologia jurídica catalana i japonesa ha de ser precisa.

Obres de referència del traductor jurídic japonès<>català

Tots els traductors legals de llengua japonesa recórren a obres de referència per fer la seva feina. Per exemple, diccionaris i glossaris especialitzats, codis, lleis i doctrina, tant del nostre dret com del dret vigent a Japó.

Els traductors legals recorren freqüentment als codis de procediment civil i penal i als codis civils i penals de cada país. En aquests codis troben descripcions precises en japonès i català de cada concepte legal.

Aquests materials de referència ajuden al traductor a confirmar que estan emprant el terme japonès correcte que es fa servir en els procediments legals. La feina d’un traductor legal japonès-català és molt precís i meticulós. A més d’aquestes obres jurídiques especialitzades, el traductor utilitza eines d’ajuda a la traducció com memòries i bases de dades terminològiques. Aquí troba fragments de textos que ell mateix ja ha traduït, o traduccions de termes especialitzats que ha anat introduint durant treballs anteriors.

Busques un traductor certificat en
llengua japonesa?

v

Qui parla japonès?

Japonès o nipó (日本語 en japonès). Amb 127 milions de parlants nadius, Japó és una de les economies més fortes del món. Més del 75% de la població té connexió a Internet. Per la seva cultura tancada, per entrar al mercat japonès és imprescindible fer-ho en japonès.

Altres tipus de traducció a japonès

Fes la teva consulta

15 + 2 =

Pressupost de traducció japonès<>català

Breu història de l’idioma japonès 

L'origen de l'idioma japonès encara no està del tot clar. Després que les illes japoneses fossin repoblades per caçadors i recol·lectors de l'Edat de Pedra en temps prehistòrics, quan encara existien ponts cap al continent, les tribus guerreres de nord-est d'Àsia van començar a traslladar-se des de Corea cap al Japó, a partir de l'any 300 aC , portant amb si el cultiu d'arròs, les armes i l'art de muntar a cavall.

Van crear estats en què van formar una elit governant, però es van barrejar amb la població indígena. Així va néixer la forma primitiva del japonès, que s'ha conservat estructuralment fins als nostres dies. La relació amb el coreà i el ryukyuan (la llengua dels habitants d'Okinawa), pot apreciar-se en l'actualitat.