traducciones juradas

Traduccions jurídiques català-txec

Oferim un servei especialitzat en traducció legal txec-català/espanyol. Els nostres traductors txecs natius són professionals del Dret i coneixen el marc jurídic del país de destinació (República Txeca…).

En què consisteix una traducció jurídica català-txec?

Tot i que la traducció en general pot tenir més matisos del que la gent pensa, una traducció legal català-txec o txec-català és molt més que traslladar paraules d’un idioma a un altre.

La traducció jurídica està enfocada a una gran varietat de documents com testaments, documents judicials i financers, declaracions, patents o sentències.

Els traductors legals de llengua txeca han de conèixer bé el sistema jurídic del país d’on prové el document. Per no caure en traduccions incorrectes, han de tenir coneixements de la nostra legislació i també de la legislació de l’altre país, com ara República Txeca

En un món globalitzat en què empreses de tot el món poden establir relacions comercials, la traducció jurídica adquireix un paper molt rellevant. Aprofitem per recordar-vos que no totes les traduccions legals o jurídiques han de ser jurades (certificades). Les traduccions jurades txec<>català només són necessàries quan ens ho demana algun organisme oficial, algun registre o algun Notari. Per això, comprova sempre si t’han demanat una traducció oficial, o si n’hi ha prou amb una traducció simple entre català/espanyol i txec.

La traducció jurídica es diferencia d’altres tipus de traducció

Els documents legals en lengua txeca, més que altres documents com els comercials, tenen una terminologia específica. Els nostres traductors legals de l’idioma txec estan capacitats per traduir correctament aquests conceptes en la llengua meta. No es limiten a substituir una paraula per una altra.

L’elecció de determinades paraules en un text legal té un significat molt determinat i precís. D’altra banda, qualsevol ambigüitat o imprecisió pot invalidar un document legal. Un petit error podria tenir importants conseqüències econòmiques.

L’argot jurídic de cada territori (Catalunya, República Txeca) és complexe i la seva terminologia és molt específica. Si hi afegim les diferències culturals i regionals dels llocs en què es parla txec, entendrem la dificultat que pot arribar a tenir la traducció jurídica.

Els traductors legals s’encarreguen de traslladar un concepte jurídic de català a txec o viceversa. Perquè sigui legalment vinculant, la terminologia jurídica catalana i txeca ha de ser precisa.

Obres de referència del traductor jurídic txec<>català

Tots els traductors legals de llengua txeca recórren a obres de referència per fer la seva feina. Per exemple, diccionaris i glossaris especialitzats, codis, lleis i doctrina, tant del nostre dret com del dret vigent a República Txeca.

Els traductors legals recorren freqüentment als codis de procediment civil i penal i als codis civils i penals de cada país. En aquests codis troben descripcions precises en txec i català de cada concepte legal.

Aquests materials de referència ajuden al traductor a confirmar que estan emprant el terme txec correcte que es fa servir en els procediments legals. La feina d’un traductor legal txec-català és molt precís i meticulós. A més d’aquestes obres jurídiques especialitzades, el traductor utilitza eines d’ajuda a la traducció com memòries i bases de dades terminològiques. Aquí troba fragments de textos que ell mateix ja ha traduït, o traduccions de termes especialitzats que ha anat introduint durant treballs anteriors.

Busques un traductor certificat en
llengua txeca?

v

Qui parla txec?

Al voltant de 12 milions de persones parlen txec (čeština en txec) com a llengua materna. D'aquests, aproximadament 10 milions viuen a la República Txeca, on també és idioma oficial. Actualment, el 65% de la població de la República Txeca té accés a Internet.

Altres tipus de traducció a txec

Fes la teva consulta

8 + 9 =

Pressupost de traducció txec<>català

Breu història de l’idioma txec 

El txec pertany al grup de llengües eslaves occidentals. Està estretament vinculat amb l'eslovac, geogràficament molt proper. No obstant això, certes diferències en la fonació fan necessari l'ús d'un alfabet llatí modificat.

La variant estàndard del txec es basa en una traducció de la Bíblia del segle XVI.
El txec és una llengua eslava occidental que es parla principalment a Txèquia (Česko), també coneguda com República Txeca (Česká republika), i que antigament formava part de Txecoslovàquia (Československo). El 2012, hi havia uns 10,5 milions de parlants de txec a Txèquia.

Hi parlants de txec en altres països, incloent Eslovàquia (2,5 milions el 2012), els EUA (47,400 el 2015), Sèrbia (37,700 el 2009), i Àustria (17,700 el 2003), i un nombre menor de parlants a Croàcia, Polònia i Romania.

El txec està estretament relacionat amb l'eslovac, i els seus parlants s'entenen entre si. No obstant això, des de la dissolució de Txecoslovàquia, els txecs estan menys exposats a l'eslovac i viceversa. Com a resultat, és possible que no s'entenguin tan bé com abans. Els dialectes que es parlen a Moràvia estan més a prop de l'eslovac.