traducciones juradas

Traduccions jurídiques català-xinès

Oferim un servei especialitzat en traducció legal xinès-català/espanyol. Els nostres traductors sinoparlants natius són professionals del Dret i coneixen el marc jurídic del país de destinació (Hong Kong, Taiwan, Xina…).

En què consisteix una traducció jurídica català-xinès?

Tot i que la traducció en general pot tenir més matisos del que la gent pensa, una traducció legal català-xinès o xinès-català és molt més que traslladar paraules d’un idioma a un altre.

La traducció jurídica està enfocada a una gran varietat de documents com testaments, documents judicials i financers, declaracions, patents o sentències.

Els traductors legals de llengua xinesa han de conèixer bé el sistema jurídic del país d’on prové el document. Per no caure en traduccions incorrectes, han de tenir coneixements de la nostra legislació i també de la legislació de l’altre país, com ara Hong Kong, Taiwan, Xina

En un món globalitzat en què empreses de tot el món poden establir relacions comercials, la traducció jurídica adquireix un paper molt rellevant. Aprofitem per recordar-vos que no totes les traduccions legals o jurídiques han de ser jurades (certificades). Les traduccions jurades xinès<>català només són necessàries quan ens ho demana algun organisme oficial, algun registre o algun Notari. Per això, comprova sempre si t’han demanat una traducció oficial, o si n’hi ha prou amb una traducció simple entre català/espanyol i xinès.

La traducció jurídica es diferencia d’altres tipus de traducció

Els documents legals en lengua xinesa, més que altres documents com els comercials, tenen una terminologia específica. Els nostres traductors legals de l’idioma xinès estan capacitats per traduir correctament aquests conceptes en la llengua meta. No es limiten a substituir una paraula per una altra.

L’elecció de determinades paraules en un text legal té un significat molt determinat i precís. D’altra banda, qualsevol ambigüitat o imprecisió pot invalidar un document legal. Un petit error podria tenir importants conseqüències econòmiques.

L’argot jurídic de cada territori (Catalunya, Hong Kong, Taiwan, Xina) és complexe i la seva terminologia és molt específica. Si hi afegim les diferències culturals i regionals dels llocs en què es parla xinès, entendrem la dificultat que pot arribar a tenir la traducció jurídica.

Els traductors legals s’encarreguen de traslladar un concepte jurídic de català a xinès o viceversa. Perquè sigui legalment vinculant, la terminologia jurídica catalana i xinesa ha de ser precisa.

Obres de referència del traductor jurídic xinès<>català

Tots els traductors legals de llengua xinesa recórren a obres de referència per fer la seva feina. Per exemple, diccionaris i glossaris especialitzats, codis, lleis i doctrina, tant del nostre dret com del dret vigent a Hong Kong, Taiwan, Xina.

Els traductors legals recorren freqüentment als codis de procediment civil i penal i als codis civils i penals de cada país. En aquests codis troben descripcions precises en xinès i català de cada concepte legal.

Aquests materials de referència ajuden al traductor a confirmar que estan emprant el terme xinès correcte que es fa servir en els procediments legals. La feina d’un traductor legal xinès-català és molt precís i meticulós. A més d’aquestes obres jurídiques especialitzades, el traductor utilitza eines d’ajuda a la traducció com memòries i bases de dades terminològiques. Aquí troba fragments de textos que ell mateix ja ha traduït, o traduccions de termes especialitzats que ha anat introduint durant treballs anteriors.

Busques un traductor certificat en
llengua xinesa?

v

Qui parla xinès?

Xinès: (en xinès tradicional,漢語; en xinès simplificat,汉语; pinyin, Hànyǔ). Més de mil milions de persones parlen xinès com a llengua materna, un 85% mandarí, un 7% wu i un 6% yue. La regió xinesa és l'economia amb les taxes de creixement més altes. Més de l'30% de la població té accés a Internet. A Hong Kong, aquest percentatge és superior al 65%.

Altres tipus de traducció a xinès

Fes la teva consulta

3 + 13 =

Pressupost de traducció xinès<>català

Breu història de l’idioma xinès 

A partir de la llengua escrita tradicional Wen-li i del mandarí de nord, el dialecte de Pequín es va convertir en la nova llengua estàndard Kuo-Yu, que reflecteix una llengua literària molt allunyada de la col·loquial.

L'alfabet xinès és un alfabet de paraules amb uns 50.000 caràcters, dels quals entre 3.000 i 4.000 són d'ús general. Els caràcters amb el mateix so es distingeixen per diferències en els tons, el que li confereix aquest so tan especial.

El 1956 es va dur a terme una reforma alfabètica a la República Popular de la Xina, en què els caràcters més complicats es van reemplaçar amb 500 signes simplificats. A Taiwan es continua utilitzant l'alfabet tradicional, de manera que es fan servir alhora dos sistemes alfabètics, el simplificat i el tradicional.