traduccions jurades

Traduccions jurades d’antecedents penals

Fem traduccions jurades de certificats d’antecedents per a presentar a l’Administració. Les traduccions jurades d’un traductor jurat del Ministeri són vàlides davant de qualsevol entitat i organisme.

Traducció jurada d’antecedents penals

Certificat d’antecedents penals d’Espanya

El certificat d’antecedents penals s’exigeix normalment per accedir a un lloc de treball a l’estranger o per a sol·licitar un permís de residència, segons el cas. A Espanya l’expedeix el Ministeri de Justícia i la informació que conté prové del Registre Central de Penats.

El format d’aquest certificat és el mateix a tot Espanya i inclou el nom i el número d’identificació personal de la persona interessada, especificant els possibles delictes que hagi comès i el propòsit per al qual s’expedeix: per treball, per estudis, etc.

A l’hora de sol·licitar-ho és molt important indicar que el certificat tingui validesa a l’estranger i que, per tant, incorpori la Postil·la de la Haia en el revers de la pàgina.

Certificat d’antecedents penals dels EUA o del Regne Unit

Els documents de penals procedents de països de parla anglesa, o que simplement estiguin redactats en anglès, tot i no ser l’idioma del país, solen estar expedits per autoritats policials, ja siguin comissaries o organismes nacionals de policia. Solen anomenar-se Police Clearance Certificate i als Estats Units els expedeix el FBI.

Servei urgent de traducció jurada

A ESmedo sabem que moltes vegades aquests tràmits es deixen per a última hora i per això oferim serveis urgents de traducció jurada de certificats d’antecedents penals.