traduccions jurades

Traduccions oficials de certificats mèdics

T’han demanat la traducció jurada d’un certificat mèdic per iniciar algun tràmit o demanar feina a l’estranger? Les traduccions jurades d’un traductor jurat del Ministeri i de la Generalitat de Catalunya són vàlides per a l’Administració.

Traducció jurada de certificats mèdics

Els certificats mèdics a Espanya s’expedeixen en paper oficial timbrat del Consell General de Col·legis de Metges d’Espanya. L’imprès pot comprar-se en qualsevol estanc i és el metge qui ho emplena.

Quan s’expedeix un certificat mèdic ha de constar sempre el nom complet del metge, el seu número de col·legiat, el col·legi on està inscrit i en quina província té el seu exercici. A continuació s’indica la certificació sobre l’estat de salut del pacient i qualsevol circumstància que pugui influir en el seu empitjorament, segons la finalitat del certificat.

A l’hora de traduir aquest tipus de certificat, un problema a què se sol enfrontar el traductor jurat és no entendre la lletra del metge, de manera que en alguns casos es sol·licitarà al client que transcrigui el seu contingut per més seguretat. Aquesta part del certificat és la més important del document i el traductor ha d’estar segur del que tradueix.