traduccions jurades

Traduccions jurades de contractes

Traduccions jurades de contractes de qualsevol tipus, ja siguin contractes de treball o d’agència. Les nostres traduccions oficials estan avalades per traductors jurats de la Generalitat de Catalunya i del Ministeri d’Afers Exteriors.

Traducció jurada de contractes de treball

A diferència d’altres tipus de documents oficials estàndard, com les partides de naixement o de matrimoni, o el certificat d’antecedents penals, els contractes de treball poden tractar sobre assumptes molt dispars i poden tenir una extensió que pot anar des de mig foli fins a diverses pàgines .

Contractes de treball en anglès

Donat que són documents privats, els contractes poden incorporar annexos, documentació personal, altres contractes… Per tot això, en lloc d’aplicar una tarifa mínima o estàndard, aquestes traduccions jurades es pressuposten per paraula del document original.

És habitual trobar-se amb contractes de treball que segueixen el model del Servei Públic d’Ocupació, i en segons quins casos la traducció pot ser més ràpida.

La nostra agència de traducció a Barcelona ofereix servei de traducció a diversos idiomes, per exemple, anglès, alemany, italià, portuguès, castellà, holandès