traduccions jurades

Traduccions jurades postil·lades

Totes les traduccions que procedeixen de l’estranger solen portar una postil·la. Si fas una traducció a Espanya, és possible que et demanin que també estigui postil·lada. Nosaltres t’assessorem sobre el que has de fer en cada cas.

La Postil·la de la Haia en les traduccions jurades

La Postil·la de la Haia és un document oficial que certifica la signatura i el càrrec de la persona, generalment un funcionari o notari, que subscriu un document. Les postil·les han de ser reconegudes i acceptades pels països signants del Conveni de la Haia.

Si demanes una traducció jurada inversa (és a dir, des català/castellà cap a una llengua estrangera com l’anglès o l’alemany), hauràs de preguntar primer si et demanen una postil·la.

En aquests casos, el procediment és el següent:

  • En primer lloc, hauràs de sol·licitar-nos pressupost de traducció jurada, enviant-nos còpia escanejada del document original.
  • Un cop aprovat el pressupost i feta la traducció, hauràs de recollir el document traduït i anar al notari que t’indicarem perquè legalitzi la signatura del traductor.
  • Posteriorment, la traducció legalitzada pel Notari s’envia a Col·legi de Notaris perquè tramitin la Postil·la de la Haia. Els terminis solen ser d’entre dos i tres dies i és un tràmit que pots fer tu mateix o mitjançant un notari.

La postil·la és una pàgina que s’adjunta bé al començament o a la fi del document, i que es grapa i segella perquè no sigui utilitzada fraudulentament per a un altre document. Altres vegades és un adhesiu o un segell de grans dimensions que s’adhereix al revers del document i s’emplena escrit a mà. Algunes postil·les americanes inclouen un enllaç a una pàgina d’Internet on es pot verificar la seva autenticitat introduint el número de registre.

Per exemple, els documents oficials procedents dels Estats Units solen portar una postil·la expedida pel secretari d’Estat en què es certifica la signatura del Notari Públic. Els certificats i expedients acadèmics estan signats pel secretari de la Universitat i, al seu torn, un notari Públic certifica l’autenticitat de la seva signatura mitjançant una legalització que incorpora el seu segell oficial. Finalment, un funcionari de rang superior expedeix la postil·la en nom del Secretari d’Estat.
Trobaràs més informació sobre les Postil·les al web del Ministeri de Justícia.