traduccions jurades

Preguntes freqüents sobre traducció jurada

Si necessites una traducció jurada d’un expedient acadèmic, un contracte o una escriptura, i no saps per on començar, aquí t’aclarirem alguns dubtes.

Preguntes freqüents sobre traducció jurada

És el mateix un traductor jurídic que un traductor jurat?

Molta gent ho confon. El traductor jurídic està especialitzat en traduccions legals, és a dir, documents de l’àmbit del Dret. El traductor jurat està autoritzat per algun organisme públic per certificar traduccions. Encara que gran part de les traduccions jurades són de caràcter jurídic, també es certifiquen traduccions tècniques, com patents; o mèdiques, com parts de baixa o anàlisis clíniques.

Necessito portar el document original perquè em facin la traducció?

No cal adjuntar el document original a la traducció a no ser que ens ho demanin expressament. Serà suficient amb que ens enviïs una còpia escanejada amb bona resolució. Tingues en compte que alguns documents oficials poden quedar invalidats si hi posem segells que no corresponen.

M'han demanat que la traducció estigui postil·lada, què és això?

La Postil·la de la Haia és un annex que s’adjunta al document per a dotar-lo de validesa internacional en aquells països signants del conveni que duu aquest nom. La traducció durà postil·la quan es lliuri en un país estranger i el tràmit consta de dos passos:

1) Un cop lliurada la traducció, el notari ha de legalitzar la signatura del traductor.
2) La traducció jurada amb la legalització de signatura es remet a Col·legi de Notaris perquè el degà expedeixi la corresponent postil·la.

Puc fer fotocòpies?

Si vols, pots fer fotocòpies i conservar-les com a justificant, però hauràs de lliurar els originals a l’organisme que t’hagi sol·licitat la traducció jurada.

Cal legalitzar la signatura del traductor jurat?
Les traduccions signades i segellades per un traductor jurat es consideren, a tots els efectes, documents oficials amb validesa dins del territori nacional. No cal legalitzar la signatura davant un notari, llevat que sigui com a tràmit previ per a l’emissió de la postil·la.
Puc demanar més còpies de la meva traducció?

Sí. Si transcorregut un temps necessites una còpia exacta de la mateixa traducció, pots demanar altres exemplars abonant un percentatge de l’import que vas pagar per la primera còpia. El preu varia si les còpies es demanen juntament amb l’original, o si ho demanes transcorregut un temps.

Quan he de pagar?

Les traduccions jurades es paguen sempre per avançat. La traducció és un servei i no un article de consum. Les traduccions són personalitzades i es fan “a mida”.

Està segellada i signada la traducció?

Sí. La traducció jurada pot imprimir-se en paper timbrat o en paper normal, i porta la signatura i el segell del traductor jurat (hi ha un registre de traductors jurats al Ministeri d’Afers Exteriors i un altre a la Direcció General de Política Lingüística de la Generalitat de Catalunya). És el que exigeix qualsevol ministeri, universitat o registre civil quan et demana una traducció jurada o oficial.