traducciones juradas

Traduccions jurades català<>espanyol

Traduccions oficials, legalment signades, segellades i certificades, per la combinació espanyol-català/espanyol. Traduccions jurades amb validesa tant a Catalunya com a Argentina, Colòmbia, Espanya, Mèxic…

traducciones juradas profesionales

T’han demanat una traducció jurada a espanyol d’un contracte o document oficial i no saps per on començar?

La nostra agència de traduccions t’ofereix un servei ràpid de traduccions jurades de català/castellà a espanyol o de espanyol a català/castellà. Les traduccions jurades són documents semblants als que emet un notari, ja que es certifica que la traducció diu exactament el mateix que l’original, i per la qual cosa té caràcter oficial. Si necessites signar contractes, poders o assegurances a l’estranger, o presentar el teu expedient acadèmic en una universitat de, per exemple, Argentina, Colòmbia, Espanya, Mèxic, possiblement et demanaran una traducció jurada a espanyol.

El terme “jurat” vol dir que la traducció ha estat signada, segellada i certificada per un traductor oficial autoritzat per a la llengua espanyola. És important no confondre traducció jurada amb traducció jurídica o legal (per a més informació: Traductor legal castellà).

Si vols saber quant et costarà, envia’ns una còpia escanejada ben visible (no serveixen fotografies), la combinació d’idiomes (entre espanyol i qualsevol idioma) y el termini de lliurament de què disposes.

On es parla espanyol?

L'espanyol o castellà és idioma oficial a 20 països, amb 332 milions de parlants nadius i molts dialectes que poden variar àmpliament. Després de l'anglès, el castellà és l'idioma més important de l'economia mundial.

 

Traductors oficials català-espanyol

Els nostres traductors oficials de llengua espanyola són nadius catalanoparlants o {castellanoparlants, estan especialitzats en àmbits jurídics i tècnics, i han estat habilitats per a signar i segellar traduccions.

Postil·la de l’Haia

La Postil·la és un formulari en què un Notari o funcionari certifica que la signatura rubricada en un document és autèntica. Molts documents oficials en espanyol van acompanyats d’una postil·la. Si heu de presentar cap document en un altre territori (com per exemple Argentina, Colòmbia, Espanya, Mèxic), segurament el més convenient serà postil·lar la traducció.

Postil·la de l’Haia

Organismes oficials

A Catalunya, les traduccions certificades o jurades espanyol/català<>espanyol les duen a terme traductors nomenats pel Ministeri d’Afers Exteriors o per la Direcció General de Política Lingüística de la Generalitat de Catalunya. En altres països, són traductors habilitats per tribunals, organismes oficials i en alguns casos associacions professionals de traductors.

Terminis de lliurament

Les traduccions jurades català-espanyol de documents curts no solen trigar més de 2 o 3 dies, però tot depèn de la disponibilitat. Si ho demanes, podem enviar-te una còpia escanejada per correu electrònic, i posteriorment l’original per missatgeria.

Preu d’una jurada espanyol/català-espanyol

Les traduccions jurades català-espanyol o espanyol-català   es pressuposten gairebé sempre pel nombre de paraules, tot i que hi ha una tarifa mínima. El pressupost inclourà sempre les despeses de missatgeria.

Demana pressupost de traducció jurada espanyol<>català<>espanyol

Documents

Entre els documents per als quals se sol requerir traducció jurada/oficial, des de o cap a espanyol, tenim: diplomes, certificats d’estudis, expedients, contractes, escriptures, demandes, resolucions judicials, estatuts socials, certificats de naixement, matrimoni o defunció, llibres de família o testaments, entre d’altres.

Què saps de l’idioma espanyol?

L'espanyol o castellà pertany al grup llengües romàniques occidentals. Es va formar a partir del llatí vulgar durant l'etapa d'ocupació romana, i de llengües celtes i ibèriques desplaçades.

Com a llengua literària es va imposar el castellà, tot i que hi ha diferents dialectes com l'andalús, l'aragonès, el lleonès i altres.

A Amèrica Llatina el espanyol va rebre influències de les llengües indígenes, de manera que tot i que la gramàtica és gairebé idèntica, els accents i l'argot popular són bastant diferents entre si.

A Llatinoamèrica, la terminologia tècnica procedeix directament de l'anglès, de manera que a l'ordinador a Espanya se l'anomena "ordenador", però a l'Argentina es diu "computadora".

Fes la teva consulta

11 + 9 =

La llengua espanyola

L'espanyol o castellà pertany al grup llengües romàniques occidentals. Es va formar a partir del llatí vulgar durant l'etapa d'ocupació romana, i de llengües celtes i ibèriques desplaçades.

Com a llengua literària es va imposar el castellà, tot i que hi ha diferents dialectes com l'andalús, l'aragonès, el lleonès i altres.

A Amèrica Llatina el espanyol va rebre influències de les llengües indígenes, de manera que tot i que la gramàtica és gairebé idèntica, els accents i l'argot popular són bastant diferents entre si.

A Llatinoamèrica, la terminologia tècnica procedeix directament de l'anglès, de manera que a l'ordinador a Espanya se l'anomena "ordenador", però a l'Argentina es diu "computadora".