traducciones juradas

Traduccions jurades català<>grec

Traduccions oficials, legalment signades, segellades i certificades, per la combinació grec-català/espanyol. Traduccions jurades amb validesa tant a Catalunya com a Grècia…

traducciones juradas profesionales

T’han demanat una traducció jurada a grec d’un contracte o document oficial i no saps per on començar?

La nostra agència de traduccions t’ofereix un servei ràpid de traduccions jurades de català/castellà a grec o de grec a català/castellà. Les traduccions jurades són documents semblants als que emet un notari, ja que es certifica que la traducció diu exactament el mateix que l’original, i per la qual cosa té caràcter oficial. Si necessites signar contractes, poders o assegurances a l’estranger, o presentar el teu expedient acadèmic en una universitat de, per exemple, Grècia, possiblement et demanaran una traducció jurada a grec.

El terme “jurat” vol dir que la traducció ha estat signada, segellada i certificada per un traductor oficial autoritzat per a la llengua grega. És important no confondre traducció jurada amb traducció jurídica o legal (per a més informació: Traductor legal grec).

Si vols saber quant et costarà, envia’ns una còpia escanejada ben visible (no serveixen fotografies), la combinació d’idiomes (entre grec i qualsevol idioma) y el termini de lliurament de què disposes.

On es parla grec?

Els 3.500 anys de tradició lingüística i escrita ininterrompuda de Grècia constitueixen el bressol de la cultura occidental. El grec (Ελληνική γλώσσα en grec) té més de 10 milions de parlants nadius, dels quals 5 milions tenen accés a Internet. El grec es parla a Grècia, Xipre i en algunes regions d'Itàlia.

 

Traductors oficials català-grec

Els nostres traductors oficials de llengua grega són nadius catalanoparlants o {grecoparlants, estan especialitzats en àmbits jurídics i tècnics, i han estat habilitats per a signar i segellar traduccions.

Postil·la de l’Haia

La Postil·la és un formulari en què un Notari o funcionari certifica que la signatura rubricada en un document és autèntica. Molts documents oficials en grec van acompanyats d’una postil·la. Si heu de presentar cap document en un altre territori (com per exemple Grècia), segurament el més convenient serà postil·lar la traducció.

Postil·la de l’Haia

Organismes oficials

A Catalunya, les traduccions certificades o jurades espanyol/català<>grec les duen a terme traductors nomenats pel Ministeri d’Afers Exteriors o per la Direcció General de Política Lingüística de la Generalitat de Catalunya. En altres països, són traductors habilitats per tribunals, organismes oficials i en alguns casos associacions professionals de traductors.

Terminis de lliurament

Les traduccions jurades català-grec de documents curts no solen trigar més de 2 o 3 dies, però tot depèn de la disponibilitat. Si ho demanes, podem enviar-te una còpia escanejada per correu electrònic, i posteriorment l’original per missatgeria.

Preu d’una jurada espanyol/català-grec

Les traduccions jurades català-grec o grec-català   es pressuposten gairebé sempre pel nombre de paraules, tot i que hi ha una tarifa mínima. El pressupost inclourà sempre les despeses de missatgeria.

Demana pressupost de traducció jurada grec<>català<>espanyol

Documents

Entre els documents per als quals se sol requerir traducció jurada/oficial, des de o cap a grec, tenim: diplomes, certificats d’estudis, expedients, contractes, escriptures, demandes, resolucions judicials, estatuts socials, certificats de naixement, matrimoni o defunció, llibres de família o testaments, entre d’altres.

Què saps de l’idioma grec?

El grec és una branca independent de la família de les llengües indoeuropees. La llengua escrita i parlada s'ha conservat ininterrompudament des de mitjans de segle II abans de Crist. Durant el període hel·lenístic es va crear una llengua comuna anomenada koiné.

El grec i el xinès són les llengües escrites vives més antigues del món.

Fes la teva consulta

1 + 3 =

La llengua grega

El grec és una branca independent de la família de les llengües indoeuropees. La llengua escrita i parlada s'ha conservat ininterrompudament des de mitjans de segle II abans de Crist. Durant el període hel·lenístic es va crear una llengua comuna anomenada koiné.

El grec i el xinès són les llengües escrites vives més antigues del món.