traducciones juradas

Traduccions jurades català<>hongarès

Traduccions oficials, legalment signades, segellades i certificades, per la combinació hongarès-català/espanyol. Traduccions jurades amb validesa tant a Catalunya com a Hongria…

traducciones juradas profesionales

T’han demanat una traducció jurada a hongarès d’un contracte o document oficial i no saps per on començar?

La nostra agència de traduccions t’ofereix un servei ràpid de traduccions jurades de català/castellà a hongarès o de hongarès a català/castellà. Les traduccions jurades són documents semblants als que emet un notari, ja que es certifica que la traducció diu exactament el mateix que l’original, i per la qual cosa té caràcter oficial. Si necessites signar contractes, poders o assegurances a l’estranger, o presentar el teu expedient acadèmic en una universitat de, per exemple, Hongria, possiblement et demanaran una traducció jurada a hongarès.

El terme “jurat” vol dir que la traducció ha estat signada, segellada i certificada per un traductor oficial autoritzat per a la llengua hongaresa. És important no confondre traducció jurada amb traducció jurídica o legal (per a més informació: Traductor legal hongarès).

Si vols saber quant et costarà, envia’ns una còpia escanejada ben visible (no serveixen fotografies), la combinació d’idiomes (entre hongarès i qualsevol idioma) y el termini de lliurament de què disposes.

On es parla hongarès?

Aproximadament uns 15 milions de persones parlen hongarès (magyar nyelv en hongarès) com a parlants nadius. L'hongarès, també anomenat magiar, es parla a Hongria i algunes regions d'Eslovàquia, Romania, Eslovènia o Croàcia.

 

Traductors oficials català-hongarès

Els nostres traductors oficials de llengua hongaresa són nadius catalanoparlants o {hongaresos, estan especialitzats en àmbits jurídics i tècnics, i han estat habilitats per a signar i segellar traduccions.

Postil·la de l’Haia

La Postil·la és un formulari en què un Notari o funcionari certifica que la signatura rubricada en un document és autèntica. Molts documents oficials en hongarès van acompanyats d’una postil·la. Si heu de presentar cap document en un altre territori (com per exemple Hongria), segurament el més convenient serà postil·lar la traducció.

Postil·la de l’Haia

Organismes oficials

A Catalunya, les traduccions certificades o jurades espanyol/català<>hongarès les duen a terme traductors nomenats pel Ministeri d’Afers Exteriors o per la Direcció General de Política Lingüística de la Generalitat de Catalunya. En altres països, són traductors habilitats per tribunals, organismes oficials i en alguns casos associacions professionals de traductors.

Terminis de lliurament

Les traduccions jurades català-hongarès de documents curts no solen trigar més de 2 o 3 dies, però tot depèn de la disponibilitat. Si ho demanes, podem enviar-te una còpia escanejada per correu electrònic, i posteriorment l’original per missatgeria.

Preu d’una jurada espanyol/català-hongarès

Les traduccions jurades català-hongarès o hongarès-català   es pressuposten gairebé sempre pel nombre de paraules, tot i que hi ha una tarifa mínima. El pressupost inclourà sempre les despeses de missatgeria.

Demana pressupost de traducció jurada hongarès<>català<>espanyol

Documents

Entre els documents per als quals se sol requerir traducció jurada/oficial, des de o cap a hongarès, tenim: diplomes, certificats d’estudis, expedients, contractes, escriptures, demandes, resolucions judicials, estatuts socials, certificats de naixement, matrimoni o defunció, llibres de família o testaments, entre d’altres.

Què saps de l’idioma hongarès?

L'hongarès és l'única llengua parlada a Europa Central que no pertany a la família de les llengües indoeuropees. Aquesta és una de les raons per les que es considera una llengua molt difícil d'aprendre. Es calcula que hi ha uns 15 milions de parlants nadius d'hongarès, dels quals uns 10,2 milions viuen a Hongria.

Juntament amb el finlandès i l'estonià, l'hongarès és un dels representants europeus de les llengües ugrofinesas, tot i que l'hongarès és molt diferent de les altres dues. L'origen d'aquest grup lingüístic encara no està clar.

Els primers documents escrits de la llengua hongaresa es remunten al segle XIII.  L'hongarès s'escriu amb caràcters llatins.

Fes la teva consulta

8 + 5 =

La llengua hongaresa

L'hongarès és l'única llengua parlada a Europa Central que no pertany a la família de les llengües indoeuropees. Aquesta és una de les raons per les que es considera una llengua molt difícil d'aprendre. Es calcula que hi ha uns 15 milions de parlants nadius d'hongarès, dels quals uns 10,2 milions viuen a Hongria.

Juntament amb el finlandès i l'estonià, l'hongarès és un dels representants europeus de les llengües ugrofinesas, tot i que l'hongarès és molt diferent de les altres dues. L'origen d'aquest grup lingüístic encara no està clar.

Els primers documents escrits de la llengua hongaresa es remunten al segle XIII.  L'hongarès s'escriu amb caràcters llatins.