traducció professional comercial

Localització d'aplicacions mòbils

La nostra plataforma de gestió i emmagatzematge de traduccions ens permet treballar amb qualsevol tipus de format (xml, json, YAML, etc.). Traduïm cadenes de text per a Android o Apple, garantint traduccions consistents de totes les cadenes de text de l’app.

Localització de traducció d'apps i aplicacions mòbils

La localització d’aplicacions mòbils

Per què enfocar les vendes de la nostra app a un únic mercat? La localització d’aplicacions mòbils ha deixat de ser una cosa supèrflua. Les botigues d’apps mòbils són globals, i la nostra aplicació també. Mai no sabrem a quin país hi serà la propera persona que es descarregui la nostra app. I encara que la nostra aplicació sigui accessible des de qualsevol racó del món, és possible que no hi estigui preparada. Avui en dia, traduir i localitzar la nostra app és gairebé una obligació. Tant si localitzem una app per a iOS o una app per a Android, la projecció internacional és indiscutible.

Per què és important localitzar la nostra aplicació mòbil?

Les xifres corroboren la importància de localitzar una app:

 • A tot el món hi ha unes 7.000 milions de subscripcions mòbils, el que representa el 96% de la població mundial.
 • Més de la meitat d’aquests subscriptors mòbils estan ubicats al Pacífic Asiàtic.
 • En 2016, Àfrica i Orient Mitjà van superar a Europa com la segona regió del món en subscripcions mòbils.
 • El 60% de les subscripcions mòbils es concentren en tan sols 14 països: Xina és el primer, evidentment. Per darrere, hi ha Índia, Estats Units, Indonèsia, Brasil, Rússia, Vietnam, Pakistan, Nigèria, Alemanya, Filipines, Bangla Desh i Mèxic.
 • Està comprovat que per cada país per al qual es localitza una app, les vendes s’incrementen en un 26%.

Localització i internacionalització

Quina és la diferència entre localització i internacionalització?

Amb la internacionalització el que fem és preparar la nostra app perquè posteriorment sigui més fàcil localitzar-la. La fase d’internacionalització normalment ens obliga a modificar el nostre codi per posteriorment poder localitzar l’app a un país, idioma o cultura diferents.

La localització és diferent. L’objectiu és dotar el nostre software de recursos per assegurar-nos que el producte s’adapti als requisits d’un país, idioma o cultura concrets.

En poques paraules: mitjançant la internacionalització obtindrem un producte llest per al seu llançament mundial i que serà fàcil de localitzar i traduir per a qualsevol mercat. La localització d’apps es considera un subgènere de la localització de software, i és la segona fase del procés. La localització és la fase en què realment adaptem i traduïm el producte per a un altre mercat.

Temps enrere la localització solia planificar-se després de la internacionalització. Però amb les actuals plataformes de traducció es pot reduir significativament la necessitat d’internacionalitzar la nostra aplicació, utilitzant per exemple un proxy de traducció.

Localització d’aplicacions per iOS i Android

L’objectiu és presentar la nostra app al major nombre possible de persones. I per descomptat ens interessa posicionar-nos en les plataformes més importants, sobretot iOS i Android.  Hi ha diversos mètodes de localitzar l’app per a diverses plataformes alhora.

Tant si localitzem aplicacions mòbils per iOS o per Android, hi ha algunes pautes que haurem de seguir sempre:

Media

Per media entenem tot allò que forma part d’una app i que no és codi: contingut, imatges, vídeos, etc. Són fitxers de dades que acompanyen el codi executable de el programa. Els media simplifiquen el codi que hem d’escriure externalitzant la creació de contingut gràfic o de dades fora del codi, i ho fem amb eines més adequades. Per incorporar-los a la nostra app, tot el que ha de fer el nostre codi és carregarlos dins el temps d’execució.

Externalitzar media

El primer pas en el procés de localització d’apps és allotjar els media en fitxers externs. Un cop fet, la localització consisteix simplement en crear noves versions dels media per a cada idioma suportat.

Media predeterminats o per defecte

Per assegurar-nos que la nostra app funciona en tots els casos, independentment de l’idioma o de la versió local, cal tenir uns media de suport (backup) que es carreguin per defecte. Els media predeterminats d’una app són aquells que no estan marcats amb cap etiqueta d’idioma o país.

Maquetació

Quan dissenyem una app amb intenció de localitzar-la, cal tenir en compte la longitud de les frases i paraules en altres idiomes. Altres factors a valorar són els espais i la direcció de lectura, d’esquerra a dreta o de dreta a esquerra.

Maquetació flexible

Quan maquetem tindrem en compte que els textos puguin acomodar-se a l’espai, tant si el text s’expandeix com si es contrau. Per exemple: quan traduïm de català a l’alemany, el contingut pot ocupar fins a un 30% més d’espai, mentre que el finlandès pot dilatar-se fins al 60%. Un altre factor a tenir en compte són els idiomes amb caràcters que ocupen més o menys espai que els de l’alfabet llatí.

Si tenim tot això en compte a l’hora de dissenyar la nostra app, serem capaços de crear una maquetació que doni cabuda a tots els idiomes de localització. Per als idiomes que no puguin adaptar-se a la nostra maquetació flexible, crearem dissenys alternatius que es carreguin juntament amb els mitjans específics d’aquests idiomes.

Maquetació i text per idiomes que es llegeixen de dreta a esquerra

Si hem planificat localitzar la nostra app a l’hebreu, àrab o persa, que s’escriuen de dreta a esquerra, haurem de assegurar-nos que la codificació de caràcters i el disseny permeten aquesta presentació.

Ens adaptarem sempre a les convencions d’l’idioma per representar dates, hores, nombres i monedes.

Quan la nostra app hagi de mostrar dates, hores, números, monedes o fusos horaris que varien segons la regió, utilitzarem sempre les eines que ens ofereix la plataforma (Android o iOS), i evitarem crear solucions específiques per a la nostra app. En totes les regions no s’utilitzen els mateixos separadors de milers o decimals, o el signe de percentatge pot anar junt o separat de la xifra, etc.

Context

Els traductors de la nostra app necessiten conèixer el context per saber què estan traduint. Això millorarà considerablement la qualitat del contingut traduït. Els traductors triaran les paraules tenint en compte on es troba el contingut i també de quant espai disposen. Això sempre és així, sense importar el tipus de contingut que traduïm, però és especialment cert en el cas de la traducció d’apps: les mides de les pantalles son petites i no són iguals a tots els dispositius. Si donem context als nostres traductors, la traducció serà més ràpida i fiable.

Fase de proves

Un cop haguem traduït totes les cadenes de text i tots els media i els hàgim incorporat a l’app, iniciarem una fase de prova per assegurar-nos que no hi ha problemes de maquetació i contingut.

Entorn de les proves

Per provar una app localitzada, crearem un entorn amb diversos dispositius (poden ser dispositius virtuals) i diferents mides de pantalla. Cal tenir en compte que el tipus de dispositiu varia segons la regió. Si és possible triarem els dispositius més populars a la regió per a la qual estiguem localitzant.

Una altra pràctica habitual per provar una app localitzada és fer pseudo-traduccions. Imaginem que hem de traduir una app d’anglès a xinès i volem assegurar-nos que la codificació de caràcters és correcta i no veiem una filera de signes d’interrogació. La pseudo-traducció permet introduir cadenes aleatòries de caràcters xinesos per comprovar que tècnicament la versió localitzada accepta aquesta codificació. Això ens estalviarà molts problemes.

Problemes que solem trobar durant la fase de localització

A cada dispositiu que provem seleccionarem l’idioma o el local des del menú de configuració. Instal·larem i llançarem l’app, i a continuació navegarem per totes les interfícies d’usuari, diàlegs, interaccions amb l’usuari, formularis, etc. Prestarem atenció al següent:

 • Text tallat o que es solapi amb altres elements visuals de la pantalla
 • Salts de línia incorrectes
 • Puntuació o divisió de paraules incorrecta
 • Llistes no ordenades alfabèticament
 • Direcció de text incorrecte, en idiomes que es llegeixen de dreta a esquerra
 • Textos no traduïts. Si hi ha cadenes de text que apareixen en l’idioma original, és possible que aquestes cadenes no s’hagin inclòs per a la seva traducció, o que no estiguin correctament marcades amb l’etiqueta de l’idioma.

En els casos en què les cadenes de text siguin massa llargues i no hi hagi manera d’ajustar-les, caldrà modificar la maquetació original, o bé crear una nova per a l’idioma en qüestió.

Verificar sempre que l’idioma de backup funciona

Un cop haguem testat la nostra app en tots els idiomes i locals suportats, seleccionarem una llengua que no ofereixi l’aplicació. D’aquesta manera ens assegurarem que l’app ens mostra l’idioma que hàgim seleccionat per defecte.

App Store i Google Play Store

La inclusió de la nostra app en aquests directoris serà la primera impressió que reben els nostres usuaris, de manera que haurem de traduir les principals característiques en totes les versions. No oblidarem localitzar:

 • La descripció general de l’aplicació mòbil
 • Les captures de pantalles per a telèfons i tablets
 • Els vídeos i qualsevol imatge promocional