traduccions jurades

Traduccions jurades de certificats de fe de vida i estat

Fem traduccions jurades de certificats de fe de vida i d’estat per presentar davant d’organismes de Catalunya i de l’Estat. Les traduccions jurades d’un traductor jurat del Ministeri i de la Generalitat de Catalunya són vàlides per a l’Administració.

Traducció jurada del certificat de fe de vida i estat

El certificat de fe de vida i estat, com el seu propi nom indica, dóna fe que una persona està viva i del seu estat civil, si està casada, soltera o divorciada. Òbviament, l’organisme que pot donar fe d’aquestes circumstàncies personals d’un ciutadà és l’encarregat de Registre Civil i és qui expedeix aquest tipus de documents.

Es tracta d’un tràmit molt habitual i fàcil d’aconseguir i sol ser necessari per contreure matrimoni en un altre país, i es dona fe que no estem casats a Espanya.

En altres països, i segons la cultura, aquest tipus de certificats inclouran un altre tipus informació, com l’autorització paterna que es concedeix a una persona major d’edat per contraure matrimoni, o simplement l’afirmació d’un particular que no li consta que un altre individu estigui casat. Aquests documents prenen llavors la forma d’una declaració jurada.

En general són documents estandarditzats, d’extensió reduïda i la traducció és força ràpida.