traducción profesional comercial

Traducció jurídica

Serveis de traducció jurídica i legal. Oferim serveis de traducció especialitzada a assessories i despatxos d’advocats. Pren cura de la traducció de documents importants en les teves relacions comercials amb clients estrangers. Confia en una agència de traducció amb anys d’experiència en aquest tipus de traduccions.

Què és un traductor jurídic?

En l’elecció d’un traductor jurídic garantirem que el candidat té coneixements tant jurídics com lingüístics dels dos idiomes, el del text d’origen i la llengua d’arribada. Seleccionem els nostres traductors jurídics en funció de les seves qualificacions acadèmiques, nomenaments oficials, pertinença a associacions professionals de traductors i experiència amb els idiomes de la traducció. Per començar, el més important és que la llengua materna del traductor sigui l’idioma de destinació cap al qual es traduirà el document.

En alguns casos, quan es tracti de documentació sensible, els traductors hauran de signar contractes de confidencialitat, o bé contractar alguna assegurança de responsabilitat civil. 

Traducció legal vs. traducció jurada

En moltes ocasions, les traduccions legals han d’estar certificades (jurades), i la legislació a cada país és diferent. Els traductors jurídics poden ser traductors professionals especialitzats en traducció jurídica, o bé juristes o advocats que s’han especialitzat en traducció. Tot i que moltes traduccions legals han d’estar jurades o certificades, no tots els traductors jurídics són traductors jurats.

En alguns països és l’estat el que certifica totes les traduccions legals. En altres llocs, els traductors oficials són habilitats per un organisme oficial. A Espanya, els traductors jurats són nomenats pel Ministeri d’Afers Exteriors. A Catalunya, els traductors consten a un registre de la Direcció General de Política Lingüística.

Als Estats Units, la American Translator ‘s Association ofereix cursos de certificació. Per ser autoritzats com a traductors jurats, aquests traductors solen rebre un nomenament dels tribunals estatals o federals.

Som conscients de la importància que té la confidencialitat en la traducció jurídica. Per això, gestionem l’intercanvi de documents d’acord amb la norma ISO 9001, des de la nostra plataforma OTM (Online Translation Manager). El nostre flux de treball ens permet seleccionar el traductor o traductors idonis per a cada projecte de traducció jurídica.

Fes la teva consulta

14 + 6 =