traducció professional comercial

Projectes multilingües

Gestionem projectes multilingües i traduïm simultàniament a diversos idiomes. El nostre sistema de gestió ens permet coordinar a un equip de traductors professionals i realitzar entregues puntuals. Ens ajustem a diferents normatives ISO relatives a la gestió i qualitat en el sector de la traducció. En cada projecte sempre t’acompanyarà un gestor de projectes que et mantindrà informat de l’avanç de les teves traduccions.

Compromís (...)
 • Ens ajustem als requisits del client
 • Ens comprometem amb la data de lliurament
 • Mantenim el mateix format de l’original
Qualitat lingüística (...)
 • Ortografia
 • Gramàtica
 • Puntuació
 • Terminologia i expressions
 • Consistència
 • Estil
Fiabilitat (...)
 • Pressupostos en una hora
 • Comunicació eficient
 • Fluxos d’informació
 • Precisió
 • Puntualitat
 • Relació qualitat-preu
 • Seguretat de dades i documents

ISO 9001

Sistema de Gestió de Qualitat

La norma ISO 9001 és la norma internacional per a la implantació i administració d’un sistema de gestió enfocat a la qualitat.

L’aplicació d’unes exigents normes de qualitat es reflecteix en la satisfacció dels nostres clients.

El control de qualitat, incorporat en la nostra plataforma de gestió de projectes, es va perfeccionant per optimitzar cada un dels processos. El sistema de qualitat se sotmet periòdicament a controls per verificar la seva eficàcia i incorporar millores.

La plataforma de gestió de projectes d’ESmedo integra un sistema de gestió de qualitat que segueix les pautes de la norma ISO 9001. Els nostres clients es beneficien dels processos i els continguts d’aquesta norma. Una norma en continu procés de perfeccionament que ajuda a reduir costos i agilitzar gestions, augmentant així la satisfacció de clients i empleats.

ISO 27001

Sistema de gestió de seguretat de la informació

La ISO 27001 és l’estàndard internacional per a la implantació i administració d’un sistema de gestió de seguretat de la informació.

La protecció i la confidencialitat de les dades i documentació dels nostres clients són la nostra màxima prioritat.

El nostre sistema de gestió de seguretat de la informació parteix de l’anàlisi dels riscos comercials i posa en pràctica totes les mesures per garantir la seguretat de la informació.

La principal característica de la ISO 27001 és que la seguretat de la informació s’entén com a procés planificat, actiu, supervisat i en contínua millora. Es tenen en compte els objectius empresarials, els agents externs i les condicions internes. Una part essencial del sistema és la supervisió periòdica de la seva eficàcia.

DIN EN 15038

Norma europea de qualitat per a serveis de traducció

La plataforma de gestió de projectes d’ESmedo garanteix la conformitat amb la norma europea EN 15038, que estableix els requisits recomanats per a la provisió de serveis de traducció.  Una condició per a la conformitat amb aquesta norma és que el client contracti un servei addicional de lectorat o revisió.

Per a la gestió i control de qualitat dels projectes de traducció, ESmedo utilitza el sistema Online Translation Manager (OTM), una plataforma certificada per la norma DIN EN 15038 i que també aplica els principis de les normes ISO 9001 i ISO 27001.

Els clients que ho desitgin poden sol·licitar el seu compte gratuït d’accés al portal online, des d’on gestionar tots els seus projectes. Per accedir a OTM només es necessita un navegador amb tenir accés a Internet. El sistema incorpora punts de control de qualitat que garanteix uns processos de traducció impecables.

A la nostra plataforma OTM, els documents originals i les traduccions, així com la correspondència d’e-mail de cada projecte, estan disponibles indefinidament. A la plataforma s’accedeix a través d’una connexió codificada SSL, la qual cosa garanteix la confidencialitat de la documentació dels nostres clients. Tots els nostres traductors i col·laboradors treballen des de la nostra plataforma OTM.