traduccions jurades

Traduccions jurades d’expedients acadèmics

Traduccions jurades oficials d’expedients acadèmics i certificats emesos per universitats de l’Estat o de qualsevol país del món.

Traducció jurada d’expedients acadèmics

Expedients acadèmics d’universitats espanyoles

L’expedient o certificat acadèmic personal que expedeixen les universitats són llistats de totes les assignatures cursades o convalidades per a l’obtenció d’un títol. Se sol·licita a la Secretaria d’Estudiants del centre i porta la firma de l’administrador gerent, del secretari o del cap de gestió acadèmica.

Per a cada matèria cursada hi consta el nom oficial de l’assignatura, el nombre de crèdits obtinguts, el tipus d’assignatura (si és troncal, opcional, obligatòria o de lliure configuració), l’any acadèmic en què es va cursar, les convocatòries presentades, i la nota obtinguda (normalment la qualificació numèrica i la nota).

Expedients acadèmics dels EUA i de països de parla anglesa

Els expedients acadèmics que procedeixen d’universitats de parla anglesa poden variar radicalment quant al seu format i contingut. Òbviament això es degut als diferents sistemes educatius de cada país.

El traductor jurat no traduirà mai el nom de la titulació acadèmica ni aplicarà equivalències, i si ho fa haurà d’indicar sempre la nota i el títol acadèmic en l’idioma original. Les traduccions jurades d’un expedient han de servir de guia al funcionari que tramita la convalidació o homologació: el traductor jurat mai decideix quines són les equivalències.

En els expedients acadèmics dels EUA, per exemple, parlarem sempre de punts (points) o de nota mitjana per referir-nos al Grade Point Average (GPA). Per a altres conceptes de l’àmbit acadèmic anglosaxó, com la Dean’s List (una menció honorífica als alumnes amb millors resultats) o qualificacions acadèmiques llargues i confuses com Second Class Honours (Upper Division ) ens decantarem per una traducció literal, deixant sempre l’original en anglès.

Necessites traduir teu expedient acadèmic d’anglès a català/castellà o de castellà/català a anglès?

A ESmedo – Traduccions i Serveis Lingüístics traduïm el teu expedient acadèmic per facilitar-te les homologacions i l’accés a universitats estrangeres.