traducciones juradas

Agència de traduccions tècniques espanyol/català-maltès

La qualitat és sempre la nostra màxima prioritat. Per això a ESmedo seleccionem traductors nadius de parla maltesa amb competències lingüístiques i excel·lents coneixements tècnics. Necessites traduir a maltès un manual d’instruccions?

Traducció tècnica i científica en llengua maltesa

Quan tradueixes documentació tècnica a maltès, garanteixes que els teus clients maltesos entenen com funciona el teu producte. La presència de la ciència i la tecnologia en la vida diària és tan important que és imprescindible planificar bé la gestió de les traduccions tècniques maltès-català o català-maltès. Avui dia, la traducció de documents tècnics en maltès (guies d’usuari, instruccions d’ús, patents, informes, peritatges, etc.) és crucial per a aquelles empreses que volen introduir-se en altres mercats com els de Malta…  La dificultat per a un traductor és doble: traduir correctament la terminologia tècnica, però també adaptar-se a la cultura de parla maltesa local.

La precisió i meticulositat en el nostre treball són essencials, ja que el mínim error en una traducció tècnica maltesa-català pot tenir greus conseqüències. El món de la tecnologia es basa en documents tècnics clars i concisos. No obstant això, qui no s’ha trobat amb algun manual d’instruccions d’algun electrodomèstic totalment incomprensible? O pitjor encara, amb errors gramaticals i sintàctics que empobreixen la imatge de l’empresa davant els nostres clients catalanoparlants o maltesos.

Convé recordar que en una traducció tècnica entre maltès i qualsevol idioma sempre hem de fixar-nos en dos factors: el tècnic i el lingüístic. Per això, i també perquè els traductors han d’estar formant-se constantment, aquest tipus de serveis de traducció solen ser més costosos que traduir un text general.

La documentació tècnica es necessita per demostrar que es compleixen les normes i directives nacionals i internacionals. Patents, manuals d’usuari o instruccions de seguretat: aquests documents acrediten que tots els procediments comercials i de funcionament són correctes i conformes amb la llei. 

Si no presentes tota aquesta documentació, la teva empresa corre el perill de perdre clients maltesos o, el que és pitjor, que es prohibeixi la comercialització del teu producte a Malta. Invertir en la traducció de documentació tècnica li dóna a la teva empresa una seguretat a llarg termini. D’altra banda, és un signe de professionalitat davant els teus clients, empleats i socis comercials.

Una bona traducció demostra que la teva empresa es preocupa perquè els teus empleats i proveïdors tinguin tota la informació tant en català com en maltès, i perquè treballin en bones condicions.

Traduccions tècniques espanyol/català-maltès

Les empreses necessiten traduccions tècniques de l’idioma maltès quan compren productes de proveïdors estrangers (Malta…) i han de documentar processos interns de conformitat. Sempre que es facin negocis amb empreses de parla maltesa necessitaran traduccions fiables.

De la mateixa manera, quan la teva empresa vengui productes i serveis en Malta, haurà de subministrar tota la documentació en maltès.

Per traducció tècnica s’entenen textos com manuals de funcionament o llocs web especialitzats. El més demandat és la traducció de cadenes de textos de software, patents i manuals d’usuari. La nostra agència de traducció tècnica tradueix des de o cap a maltès tot tipus de documents, com descripcions i fitxes tècniques, patents, fitxes tècniques de productes, informes tècnics i científics, procediments operatius estàndard (POE) o fitxes de dades de seguretat (FDS).

Cadenes de textos

La traducció i localització català-maltès de cadenes de textos per software exigeix un mínim de coneixements tècnics. La traducció de cadenes de software és una àrea específica de la traducció tècnica. En primer lloc, i abans de començar a traduir, el gestor de projectes ha d’importar correctament els fitxers per extreure el text a traduir, deixar intacte el codi i respectar la codificació de caràcters. Com sol tractar-se d’ordres o paraules aïllades, és important que el traductor de català-maltès tingui referències del context en què es farà servir la traducció. Sempre és útil veure algunes pantalles del software.

Patents

Els traductors i lingüistes que tradueixen patents entre maltès i català són experts en la matèria. La redacció de patents fa servir un llenguatge molt específic, amb uns rígids requisits legals i pràctics.

Les patents descriuen una sèrie de dades tècniques, referides també a futures aplicacions de la invenció, però sense revelar tota la informació important.

Manuals d’usuari

Traduir manuals d’usuari de català cap a maltès, o viceversa, exigeix sòlids coneixements en un camp concret, i la capacitat d’expressar conceptes complexos amb un llenguatge senzill. És un tipus de traducció molt demandat, ja que totes les empreses de tecnologia que estableixen relacions comercials amb Malta, necessiten que els seus manuals d’usuari estiguin traduïts correctament a maltès.

Especialistes nadius

La qualitat dels nostres traductors nadius de llengua maltesa es basa en una meticulosa selecció de perfils en base als mèrits acadèmics i experiència professional com a tècnics i científics. Els nostres lingüistes són nadius maltesos i tradueixen sempre cap a qualsevol de les variants de l’idioma maltès que es parlen a Malta

Els traductors tècnics no només coneixen la terminologia tècnica, sinó que entenen el camp i garanteixen que la traducció sigui comprensible en el seu conjunt.

D’altra banda, cada sector que es recolza en traduccions tècniques treballa amb terminologia específica i de vegades amb un determinat argot tècnic. Algú que no estigui vinculat amb el sector no podrà subministrar traduccions precises, simplement perquè no està familiaritzat amb la terminologia que utilitzen metges, enginyers o químics.

Perquè les traduccions tècniques català-maltès surtin bé, els especialistes acudeixen a eines d’ajuda a la traducció. Aquestes eines permeten els lingüistes oferir un servei de qualitat encara que la terminologia sigui molt complexa. Amb un bon glossari de termes i una memòria de traducció ben gestionada garantim que les traduccions siguin homogènies. Això és imprescindible en les traduccions tècniques, ja que lingüistes han de treballar amb molta documentació.

Tecnologies de traducció

Per a projectes complexos de traducció tècnica maltès-català o català-maltès, creem glossaris terminològics especialitzats, prèvia verificació i aprovació del client. Així mateix creem memòries de traducció (arxius bilingües maltès<>català), la qual cosa garanteix la coherència de totes les traduccions, agilitza el procés i suposa un important estalvi. Per a cada client creem una memòria on emmagatzemem totes les traduccions i les conservem per a futurs projectes.

Sabies que…?

L’autoglotònim de maltès és il-Malti. El petit estat insular de Malta té gairebé 400 mil habitants. El 60% de la població té accés a Internet. Els idiomes oficials són l'anglès i el maltès. L'italià també exerceix una influència notable a Malta.

Altres serveis en maltès:

Fes la teva consulta

7 + 11 =

Demana pressupost sense compromís

Breu història de l’idioma maltès

El maltès és l'únic idioma de la família de llengües semítiques que està oficialment alfabetitzat en llatí.

El maltès va evolucionar a partir de l'àrab magribí. El vocabulari també està fortament influït per l'italià de Sicília. L'alfabet i la gramàtica es basen en el llatí. El maltès és una llengua oficial d'alt valor simbòlic per a la identitat nacional. No obstant això, l'italià i l'anglès són majoritaris en el dia a dia.