traducciones juradas

Agència de traduccions tècniques espanyol/català-italià

La qualitat és sempre la nostra màxima prioritat. Per això a ESmedo seleccionem traductors nadius de parla italiana amb competències lingüístiques i excel·lents coneixements tècnics. Necessites traduir a italià un manual d’instruccions?

Traducció tècnica i científica en llengua italiana

Quan tradueixes documentació tècnica a italià, garanteixes que els teus clients italians entenen com funciona el teu producte. La presència de la ciència i la tecnologia en la vida diària és tan important que és imprescindible planificar bé la gestió de les traduccions tècniques italià-català o català-italià. Avui dia, la traducció de documents tècnics en italià (guies d’usuari, instruccions d’ús, patents, informes, peritatges, etc.) és crucial per a aquelles empreses que volen introduir-se en altres mercats com els de Itàlia, Suïssa…  La dificultat per a un traductor és doble: traduir correctament la terminologia tècnica, però també adaptar-se a la cultura de parla italiana local.

La precisió i meticulositat en el nostre treball són essencials, ja que el mínim error en una traducció tècnica italiana-català pot tenir greus conseqüències. El món de la tecnologia es basa en documents tècnics clars i concisos. No obstant això, qui no s’ha trobat amb algun manual d’instruccions d’algun electrodomèstic totalment incomprensible? O pitjor encara, amb errors gramaticals i sintàctics que empobreixen la imatge de l’empresa davant els nostres clients catalanoparlants o italians.

Convé recordar que en una traducció tècnica entre italià i qualsevol idioma sempre hem de fixar-nos en dos factors: el tècnic i el lingüístic. Per això, i també perquè els traductors han d’estar formant-se constantment, aquest tipus de serveis de traducció solen ser més costosos que traduir un text general.

La documentació tècnica es necessita per demostrar que es compleixen les normes i directives nacionals i internacionals. Patents, manuals d’usuari o instruccions de seguretat: aquests documents acrediten que tots els procediments comercials i de funcionament són correctes i conformes amb la llei. 

Si no presentes tota aquesta documentació, la teva empresa corre el perill de perdre clients italians o, el que és pitjor, que es prohibeixi la comercialització del teu producte a Itàlia, Suïssa. Invertir en la traducció de documentació tècnica li dóna a la teva empresa una seguretat a llarg termini. D’altra banda, és un signe de professionalitat davant els teus clients, empleats i socis comercials.

Una bona traducció demostra que la teva empresa es preocupa perquè els teus empleats i proveïdors tinguin tota la informació tant en català com en italià, i perquè treballin en bones condicions.

Traduccions tècniques espanyol/català-italià

Les empreses necessiten traduccions tècniques de l’idioma italià quan compren productes de proveïdors estrangers (Itàlia, Suïssa…) i han de documentar processos interns de conformitat. Sempre que es facin negocis amb empreses de parla italiana necessitaran traduccions fiables.

De la mateixa manera, quan la teva empresa vengui productes i serveis en Itàlia, Suïssa, haurà de subministrar tota la documentació en italià.

Per traducció tècnica s’entenen textos com manuals de funcionament o llocs web especialitzats. El més demandat és la traducció de cadenes de textos de software, patents i manuals d’usuari. La nostra agència de traducció tècnica tradueix des de o cap a italià tot tipus de documents, com descripcions i fitxes tècniques, patents, fitxes tècniques de productes, informes tècnics i científics, procediments operatius estàndard (POE) o fitxes de dades de seguretat (FDS).

Cadenes de textos

La traducció i localització català-italià de cadenes de textos per software exigeix un mínim de coneixements tècnics. La traducció de cadenes de software és una àrea específica de la traducció tècnica. En primer lloc, i abans de començar a traduir, el gestor de projectes ha d’importar correctament els fitxers per extreure el text a traduir, deixar intacte el codi i respectar la codificació de caràcters. Com sol tractar-se d’ordres o paraules aïllades, és important que el traductor de català-italià tingui referències del context en què es farà servir la traducció. Sempre és útil veure algunes pantalles del software.

Patents

Els traductors i lingüistes que tradueixen patents entre italià i català són experts en la matèria. La redacció de patents fa servir un llenguatge molt específic, amb uns rígids requisits legals i pràctics.

Les patents descriuen una sèrie de dades tècniques, referides també a futures aplicacions de la invenció, però sense revelar tota la informació important.

Manuals d’usuari

Traduir manuals d’usuari de català cap a italià, o viceversa, exigeix sòlids coneixements en un camp concret, i la capacitat d’expressar conceptes complexos amb un llenguatge senzill. És un tipus de traducció molt demandat, ja que totes les empreses de tecnologia que estableixen relacions comercials amb Itàlia, Suïssa, necessiten que els seus manuals d’usuari estiguin traduïts correctament a italià.

Especialistes nadius

La qualitat dels nostres traductors nadius de llengua italiana es basa en una meticulosa selecció de perfils en base als mèrits acadèmics i experiència professional com a tècnics i científics. Els nostres lingüistes són nadius italians i tradueixen sempre cap a qualsevol de les variants de l’idioma italià que es parlen a Itàlia, Suïssa

Els traductors tècnics no només coneixen la terminologia tècnica, sinó que entenen el camp i garanteixen que la traducció sigui comprensible en el seu conjunt.

D’altra banda, cada sector que es recolza en traduccions tècniques treballa amb terminologia específica i de vegades amb un determinat argot tècnic. Algú que no estigui vinculat amb el sector no podrà subministrar traduccions precises, simplement perquè no està familiaritzat amb la terminologia que utilitzen metges, enginyers o químics.

Perquè les traduccions tècniques català-italià surtin bé, els especialistes acudeixen a eines d’ajuda a la traducció. Aquestes eines permeten els lingüistes oferir un servei de qualitat encara que la terminologia sigui molt complexa. Amb un bon glossari de termes i una memòria de traducció ben gestionada garantim que les traduccions siguin homogènies. Això és imprescindible en les traduccions tècniques, ja que lingüistes han de treballar amb molta documentació.

Tecnologies de traducció

Per a projectes complexos de traducció tècnica italià-català o català-italià, creem glossaris terminològics especialitzats, prèvia verificació i aprovació del client. Així mateix creem memòries de traducció (arxius bilingües italià<>català), la qual cosa garanteix la coherència de totes les traduccions, agilitza el procés i suposa un important estalvi. Per a cada client creem una memòria on emmagatzemem totes les traduccions i les conservem per a futurs projectes.

Sabies que…?

Els països de parla italiana, amb 65 milions de parlants, dels quals aproximadament la meitat té accés a Internet, representen gairebé el 4% de l'economia mundial. L'italià (italiano en italià) és idioma oficial a Itàlia, Suïssa, San Marino i Ciutat de Vaticà.

Altres serveis en italià:

Fes la teva consulta

12 + 13 =

Demana pressupost sense compromís

Breu història de l’idioma italià

L'italià és una llengua romanç amb molts dialectes, i es va formar a partir dels dialectes llatins.

La llengua escrita italiana moderna es basa en el toscà, que es va establir com a llengua literària durant els segles XIV i XV amb les obres de Dante, Petrarca i Boccaccio.