traducciones juradas

Creació i traducció de subtítols en coreà

La incorporació de subtítols en català a un vídeo en llengua coreana, o bé la seva traducció a coreà des de català, augmentarà notablement la seva visibilitat i arribarà a un públic d’altres territoris com Corea del sud…

Per què subtitular i traduir un vídeo a coreà?

La publicació de vídeos a Internet ha augmentat considerablement i és un tipus de contingut molt valorat pels usuaris. Subtitular vídeos promocionals, ja sigui en coreà o en català, no només ens permet arribar a més públic, sinó que millora el SEO de la nostra presència online. Els nostres traductors professionals de llengua coreana ofereixen subtítols de qualitat perquè els teus potencials clients entenguin qualsevol vídeo.

Els continguts audiovisuals que publica una empresa poden ser vídeos promocionals breus, o bé vídeos de més durada com una conferència, una presentació d’un producte o un discurs d’un directiu. Els nostres traductors nadius de català<>coreà transmetran el to adequat en els subtítols i condensaran el missatge que es transmet en l’àudio.

Editem i et lliurem el vídeo a punt per a la seva publicació. Els subtítols es lliuren normalment en format .srt, .sub o .slt. Per poder donar-te un pressupost, només has de fer-nos arribar el vídeo original i nosaltres ens encarregarem de tot.

Creació de subtítols en el mateix idioma

Si el nostre vídeo està en llengua coreana, primer haurem de procedir a transcriure en coreà el missatge de l’àudio comprimint en subtítols. Aquests subtítols són d’ajuda a persones amb discapacitats auditives, o bé s’utilitzen en llocs molt sorollosos (com aeroports) o en llocs on l’àudio sigui una molèstia (com un hospital). És senzillament una transcripció en coreà de l’àudio en què es modifiquen algunes frases per eliminar paraules innecessàries o repeticions.

Traducció de subtítols entre coreà i català

Partint dels subtítols en coreà, procedim a traduir perquè els usuaris catalanoparlants puguin entendre el contingut. Oferim aquest servei en tots dos sentits, tant coreà-català com català-coreà.

Augmenta la visibilitat dels teus vídeos

Afegir subtítols a un vídeo, només en coreà o en diversos idiomes, augmentarà notablement el temps que els teus usuaris dediquen a veure els teus vídeos, i et permetran arribar a un públic que visqui a llocs com Corea del sud

Els nostres traductors nadius coreans crearan i traduiran exactament el missatge que s’escolta en l’àudio, i l’adaptaran per transformar-lo en subtítols concisos i breus que arribin als teus potencials clients coreans.

En els vídeos subtitulat l’usuari escolta l’àudio en l’idioma original (coreà o català) i pot llegir les traduccions (o transcripcions) a la part inferior de la pantalla. Els clients poden apreciar l’entonació i expressivitat del narrador. Amb això aconseguim que el missatge es transmeti amb tots els seus matisos.

Un forma econòmica de rendibilitzar els teus continguts

El principal avantatge de la subtitulació enfront del doblatge és el preu, ja que no es necessita contractar estudi de gravació ni locutors nadius de llengua coreana. Els nostres serveis de subtitulació són una excel·lent forma d’oferir contingut audiovisual en coreà a través de plataformes com YouTube o Vimeo. Els subtítols solen tenir una longitud de dues línies i apareixen en pantalla sincronitzats amb l’àudio.

Els nostres traductors català<>coreà, especialitzats en continguts audiovisuals, estan acostumats a fer aquest tipus de traduccions. Els subtítols han de tenir una longitud màxima i s’adapten a la velocitat de lectura d’un usuari mitjà. Per a aquest tipus de traducció s’utilitza un software específic que permet ajustar el text a la imatge.

Exemple de vídeo subtitulat a diversos idiomes

https://vimeo.com/372360527
v

Sabies que...?

75 milions de persones a Corea del Nord i del Sud parlen coreà (한국어 en coreà). Els 25 milions de coreans del nord no tenen cap paper ni a Internet ni en l'economia mundial, mentre que a Corea de Sud, que representa el 2% de l'economia mundial, més de l'80% tenen accés a Internet.

Altres serveis en coreà:

Fes la teva consulta

12 + 1 =

Pressupost de subtitulació coreà<>català

Resum de la llengua coreana

Fins al segle VII, el coreà s'escrivia amb caràcters xinesos, que no obstant això no són aptes per a llengües aglutinants, per la qual cosa es va desenvolupar un alfabet sil·làbic. Al segle XV es va crear l'alfabet que encara avui s'utilitza, el Hangul, una creació totalment nova que finalment es va imposar al segle XX.

El coreà el parlen al voltant de 63 milions de persones a Corea de Sud, Corea del Nord, Xina, Japó, Uzbekistan, Kazakhstan i Rússia. No se sap amb certesa la relació entre el coreà i altres llengües, encara que alguns lingüistes creuen que forma part de les llengües altaiques. Gramaticalment, el coreà és molt similar al japonès i prop del 70% del seu vocabulari prové del xinès.