traducciones juradas

Traduccions jurídiques català-àrab

Oferim un servei especialitzat en traducció legal àrab-català/espanyol. Els nostres traductors arabòfons natius són professionals del Dret i coneixen el marc jurídic del país de destinació (Aràbia Saudita, Emirats Àrabs Units, Qatar…).

En què consisteix una traducció jurídica català-àrab?

Tot i que la traducció en general pot tenir més matisos del que la gent pensa, una traducció legal català-àrab o àrab-català és molt més que traslladar paraules d’un idioma a un altre.

La traducció jurídica està enfocada a una gran varietat de documents com testaments, documents judicials i financers, declaracions, patents o sentències.

Els traductors legals de llengua àrab han de conèixer bé el sistema jurídic del país d’on prové el document. Per no caure en traduccions incorrectes, han de tenir coneixements de la nostra legislació i també de la legislació de l’altre país, com ara Aràbia Saudita, Emirats Àrabs Units, Qatar

En un món globalitzat en què empreses de tot el món poden establir relacions comercials, la traducció jurídica adquireix un paper molt rellevant. Aprofitem per recordar-vos que no totes les traduccions legals o jurídiques han de ser jurades (certificades). Les traduccions jurades àrab<>català només són necessàries quan ens ho demana algun organisme oficial, algun registre o algun Notari. Per això, comprova sempre si t’han demanat una traducció oficial, o si n’hi ha prou amb una traducció simple entre català/espanyol i àrab.

La traducció jurídica es diferencia d’altres tipus de traducció

Els documents legals en lengua àrab, més que altres documents com els comercials, tenen una terminologia específica. Els nostres traductors legals de l’idioma àrab estan capacitats per traduir correctament aquests conceptes en la llengua meta. No es limiten a substituir una paraula per una altra.

L’elecció de determinades paraules en un text legal té un significat molt determinat i precís. D’altra banda, qualsevol ambigüitat o imprecisió pot invalidar un document legal. Un petit error podria tenir importants conseqüències econòmiques.

L’argot jurídic de cada territori (Catalunya, Aràbia Saudita, Emirats Àrabs Units, Qatar) és complexe i la seva terminologia és molt específica. Si hi afegim les diferències culturals i regionals dels llocs en què es parla àrab, entendrem la dificultat que pot arribar a tenir la traducció jurídica.

Els traductors legals s’encarreguen de traslladar un concepte jurídic de català a àrab o viceversa. Perquè sigui legalment vinculant, la terminologia jurídica catalana i àrab ha de ser precisa.

Obres de referència del traductor jurídic àrab<>català

Tots els traductors legals de llengua àrab recórren a obres de referència per fer la seva feina. Per exemple, diccionaris i glossaris especialitzats, codis, lleis i doctrina, tant del nostre dret com del dret vigent a Aràbia Saudita, Emirats Àrabs Units, Qatar.

Els traductors legals recorren freqüentment als codis de procediment civil i penal i als codis civils i penals de cada país. En aquests codis troben descripcions precises en àrab i català de cada concepte legal.

Aquests materials de referència ajuden al traductor a confirmar que estan emprant el terme àrab correcte que es fa servir en els procediments legals. La feina d’un traductor legal àrab-català és molt precís i meticulós. A més d’aquestes obres jurídiques especialitzades, el traductor utilitza eines d’ajuda a la traducció com memòries i bases de dades terminològiques. Aquí troba fragments de textos que ell mateix ja ha traduït, o traduccions de termes especialitzats que ha anat introduint durant treballs anteriors.

Fes la teva consulta

12 + 10 =

Pressupost de traducció àrab<>català

Breu història de l’idioma àrab 

L'àrab pertany al grup meridional de llengües semítiques occidentals. Es basa en dialectes del nord d'Aràbia i es va difondre amb l'Islam al Pròxim Orient i al nord d'Àfrica. 

L'escriptura àrab va evolucionar a partir de l’alfabet nabateu de l'arameu. S'utilitza des del segle IV d. C., però el document més antic, una inscripció en àrab, sirià i grec, data del 512 d.C. L'arameu té menys consonants que l'àrab, de manera que durant el segle VII es van crear noves lletres àrabs afegint punts a les ja existents per evitar ambigüitats. Es van introduir més signes diacrítics que indiquen les vocals curtes, però només se solen fer servir per assegurar-se que l'Alcorà es llegeixi en veu alta sense errors.

Hi ha dos tipus d'àrab escrit:

Àrab Clàssic: la llengua de l'Alcorà i la literatura clàssica. Es diferencia de l'àrab estàndard modern principalment en l'estil i el vocabulari, amb paraules arcaiques. S'espera que tots els musulmans reciten l'Alcorà en l'idioma original, però molts es basen en traduccions per entendre el text.

L'àrab modern estàndard (اللغة العربية الفصحى / a el-luġatu l-'arabiyyatu l-fusha): la llengua universal del món arabòfon que entenen tots els arabo-parlants. És l'idioma de gairebé totes les publicacions escrites i de la televisió i les activitats acadèmiques.

Cada país o regió de parla àrab també té la seva pròpia varietat d'àrab col·loquial. Aquestes varietats col·loquials de l'àrab apareixen en forma escrita en alguns poemes, caricatures i historietes, obres de teatre i cartes personals.

També hi ha traduccions de la Bíblia a la majoria de variants de l'àrab col·loquial.