traducciones juradas

Traduccions jurídiques català-croat

Oferim un servei especialitzat en traducció legal croat-català/espanyol. Els nostres traductors croats natius són professionals del Dret i coneixen el marc jurídic del país de destinació (Croàcia…).

En què consisteix una traducció jurídica català-croat?

Tot i que la traducció en general pot tenir més matisos del que la gent pensa, una traducció legal català-croat o croat-català és molt més que traslladar paraules d’un idioma a un altre.

La traducció jurídica està enfocada a una gran varietat de documents com testaments, documents judicials i financers, declaracions, patents o sentències.

Els traductors legals de llengua croata han de conèixer bé el sistema jurídic del país d’on prové el document. Per no caure en traduccions incorrectes, han de tenir coneixements de la nostra legislació i també de la legislació de l’altre país, com ara Croàcia

En un món globalitzat en què empreses de tot el món poden establir relacions comercials, la traducció jurídica adquireix un paper molt rellevant. Aprofitem per recordar-vos que no totes les traduccions legals o jurídiques han de ser jurades (certificades). Les traduccions jurades croat<>català només són necessàries quan ens ho demana algun organisme oficial, algun registre o algun Notari. Per això, comprova sempre si t’han demanat una traducció oficial, o si n’hi ha prou amb una traducció simple entre català/espanyol i croat.

La traducció jurídica es diferencia d’altres tipus de traducció

Els documents legals en lengua croata, més que altres documents com els comercials, tenen una terminologia específica. Els nostres traductors legals de l’idioma croat estan capacitats per traduir correctament aquests conceptes en la llengua meta. No es limiten a substituir una paraula per una altra.

L’elecció de determinades paraules en un text legal té un significat molt determinat i precís. D’altra banda, qualsevol ambigüitat o imprecisió pot invalidar un document legal. Un petit error podria tenir importants conseqüències econòmiques.

L’argot jurídic de cada territori (Catalunya, Croàcia) és complexe i la seva terminologia és molt específica. Si hi afegim les diferències culturals i regionals dels llocs en què es parla croat, entendrem la dificultat que pot arribar a tenir la traducció jurídica.

Els traductors legals s’encarreguen de traslladar un concepte jurídic de català a croat o viceversa. Perquè sigui legalment vinculant, la terminologia jurídica catalana i croata ha de ser precisa.

Obres de referència del traductor jurídic croat<>català

Tots els traductors legals de llengua croata recórren a obres de referència per fer la seva feina. Per exemple, diccionaris i glossaris especialitzats, codis, lleis i doctrina, tant del nostre dret com del dret vigent a Croàcia.

Els traductors legals recorren freqüentment als codis de procediment civil i penal i als codis civils i penals de cada país. En aquests codis troben descripcions precises en croat i català de cada concepte legal.

Aquests materials de referència ajuden al traductor a confirmar que estan emprant el terme croat correcte que es fa servir en els procediments legals. La feina d’un traductor legal croat-català és molt precís i meticulós. A més d’aquestes obres jurídiques especialitzades, el traductor utilitza eines d’ajuda a la traducció com memòries i bases de dades terminològiques. Aquí troba fragments de textos que ell mateix ja ha traduït, o traduccions de termes especialitzats que ha anat introduint durant treballs anteriors.

Fes la teva consulta

15 + 7 =

Pressupost de traducció croat<>català

Breu història de l’idioma croat 

El croat és un idioma eslau meridional que es parla principalment a Croàcia, Bòsnia i Hercegovina i la província sèrbia de Vojvodina. En total el parlen uns cinc milions i mig de persones.

Els textos més antics en croat daten de segle XI i van ser escrits en alfabet glagolític, principalment a Croàcia. El text més antic en alfabet llatí data de 1345. L'alfabet glagolític va ser finalment reemplaçat per l'alfabet llatí a Croàcia.

Fins a mitjans de segle XIX no existia una forma escrita estàndard de el croat, però existia molta literatura en diferents dialectes.

L'alfabet llatí croat va ser inventat el 1835 per Ljudevit Gaj, un lingüista croat, que es va basar en els alfabets txec i polonès. Avui dia aquest alfabet s'utilitza a Bòsnia i Hercegovina, Croàcia, Montenegro i Sèrbia. Per l'eslovè i el macedoni s'empren variacions d'aquest alfabet.

El croat conté moltes paraules d'origen llatí i alemany. Molts neologismes del croat es creen combinant i adaptant paraules ja existents.

El croat està estretament relacionat i és mútuament intel·ligible amb el serbi, el bosnià i el montenegrí.