traducciones juradas

Traduccions jurades català<>estonià

Traduccions oficials, legalment signades, segellades i certificades, per la combinació estonià-català/espanyol. Traduccions jurades amb validesa tant a Catalunya com a Estònia…

traducciones juradas profesionales

T’han demanat una traducció jurada a estonià d’un contracte o document oficial i no saps per on començar?

La nostra agència de traduccions t’ofereix un servei ràpid de traduccions jurades de català/castellà a estonià o de estonià a català/castellà. Les traduccions jurades són documents semblants als que emet un notari, ja que es certifica que la traducció diu exactament el mateix que l’original, i per la qual cosa té caràcter oficial. Si necessites signar contractes, poders o assegurances a l’estranger, o presentar el teu expedient acadèmic en una universitat de, per exemple, Estònia, possiblement et demanaran una traducció jurada a estonià.

El terme “jurat” vol dir que la traducció ha estat signada, segellada i certificada per un traductor oficial autoritzat per a la llengua estoniana. És important no confondre traducció jurada amb traducció jurídica o legal (per a més informació: Traductor legal estonià).

Si vols saber quant et costarà, envia’ns una còpia escanejada ben visible (no serveixen fotografies), la combinació d’idiomes (entre estonià i qualsevol idioma) y el termini de lliurament de què disposes.

On es parla estonià?

La llengua oficial d'Estònia és l'estonià (eesti en estonià). Dels 1,3 milions d'estonians, el 75% té accés a Internet.

 

Traductors oficials català-estonià

Els nostres traductors oficials de llengua estoniana són nadius catalanoparlants o {estonians, estan especialitzats en àmbits jurídics i tècnics, i han estat habilitats per a signar i segellar traduccions.

Postil·la de l’Haia

La Postil·la és un formulari en què un Notari o funcionari certifica que la signatura rubricada en un document és autèntica. Molts documents oficials en estonià van acompanyats d’una postil·la. Si heu de presentar cap document en un altre territori (com per exemple Estònia), segurament el més convenient serà postil·lar la traducció.

Postil·la de l’Haia

Organismes oficials

A Catalunya, les traduccions certificades o jurades espanyol/català<>estonià les duen a terme traductors nomenats pel Ministeri d’Afers Exteriors o per la Direcció General de Política Lingüística de la Generalitat de Catalunya. En altres països, són traductors habilitats per tribunals, organismes oficials i en alguns casos associacions professionals de traductors.

Terminis de lliurament

Les traduccions jurades català-estonià de documents curts no solen trigar més de 2 o 3 dies, però tot depèn de la disponibilitat. Si ho demanes, podem enviar-te una còpia escanejada per correu electrònic, i posteriorment l’original per missatgeria.

Preu d’una jurada espanyol/català-estonià

Les traduccions jurades català-estonià o estonià-català   es pressuposten gairebé sempre pel nombre de paraules, tot i que hi ha una tarifa mínima. El pressupost inclourà sempre les despeses de missatgeria.

Demana pressupost de traducció jurada estonià<>català<>espanyol

Documents

Entre els documents per als quals se sol requerir traducció jurada/oficial, des de o cap a estonià, tenim: diplomes, certificats d’estudis, expedients, contractes, escriptures, demandes, resolucions judicials, estatuts socials, certificats de naixement, matrimoni o defunció, llibres de família o testaments, entre d’altres.

Què saps de l’idioma estonià?

L'estonià és una llengua ugrofinesa, un subgrup europeu de la família de llengües uràliques. L'estonià està estretament relacionat amb el finlandès, tant és així que els finlandesos i els estonians es poden entendre fàcilment.

En general hi ha dos dialectes: l'estonià septentrional, que es parla a la major part del país i també constitueix la base de la llengua escrita; i el dialecte meridional al sud de Tartul. En el transcurs de la seva història més recent, l'estonià ha estat sotmès a influències lingüístiques de l'alt i baix alemany, i durant el passat segle especialment del rus.

Fes la teva consulta

12 + 4 =

La llengua estoniana

L'estonià és una llengua ugrofinesa, un subgrup europeu de la família de llengües uràliques. L'estonià està estretament relacionat amb el finlandès, tant és així que els finlandesos i els estonians es poden entendre fàcilment.

En general hi ha dos dialectes: l'estonià septentrional, que es parla a la major part del país i també constitueix la base de la llengua escrita; i el dialecte meridional al sud de Tartul. En el transcurs de la seva història més recent, l'estonià ha estat sotmès a influències lingüístiques de l'alt i baix alemany, i durant el passat segle especialment del rus.