traducciones juradas

Traduccions jurades català<>albanès

Traduccions oficials, legalment signades, segellades i certificades, per la combinació albanès-català/espanyol. Traduccions jurades amb validesa tant a Catalunya com a Albània…

traducciones juradas profesionales

T’han demanat una traducció jurada a albanès d’un contracte o document oficial i no saps per on començar?

La nostra agència de traduccions t’ofereix un servei ràpid de traduccions jurades de català/castellà a albanès o de albanès a català/castellà. Les traduccions jurades són documents semblants als que emet un notari, ja que es certifica que la traducció diu exactament el mateix que l’original, i per la qual cosa té caràcter oficial. Si necessites signar contractes, poders o assegurances a l’estranger, o presentar el teu expedient acadèmic en una universitat de, per exemple, Albània, possiblement et demanaran una traducció jurada a albanès.

El terme “jurat” vol dir que la traducció ha estat signada, segellada i certificada per un traductor oficial autoritzat per a la llengua albanesa. És important no confondre traducció jurada amb traducció jurídica o legal (per a més informació: Traductor legal albanès).

Si vols saber quant et costarà, envia’ns una còpia escanejada ben visible (no serveixen fotografies), la combinació d’idiomes (entre albanès i qualsevol idioma) y el termini de lliurament de què disposes.

On es parla albanès?

L'albanès (gjuha shqipë en albanès) el parlen uns 7,3 milions de persones a Albània, Kosovo, Macedònia, Montenegro, Bulgària, República Txeca, Grècia, Turquia i també en comunitats d'immigrants a tot el món.

 

Traductors oficials català-albanès

Els nostres traductors oficials de llengua albanesa són nadius catalanoparlants o {albanesos, estan especialitzats en àmbits jurídics i tècnics, i han estat habilitats per a signar i segellar traduccions.

Postil·la de l’Haia

La Postil·la és un formulari en què un Notari o funcionari certifica que la signatura rubricada en un document és autèntica. Molts documents oficials en albanès van acompanyats d’una postil·la. Si heu de presentar cap document en un altre territori (com per exemple Albània), segurament el més convenient serà postil·lar la traducció.

Postil·la de l’Haia

Organismes oficials

A Catalunya, les traduccions certificades o jurades espanyol/català<>albanès les duen a terme traductors nomenats pel Ministeri d’Afers Exteriors o per la Direcció General de Política Lingüística de la Generalitat de Catalunya. En altres països, són traductors habilitats per tribunals, organismes oficials i en alguns casos associacions professionals de traductors.

Terminis de lliurament

Les traduccions jurades català-albanès de documents curts no solen trigar més de 2 o 3 dies, però tot depèn de la disponibilitat. Si ho demanes, podem enviar-te una còpia escanejada per correu electrònic, i posteriorment l’original per missatgeria.

Preu d’una jurada espanyol/català-albanès

Les traduccions jurades català-albanès o albanès-català   es pressuposten gairebé sempre pel nombre de paraules, tot i que hi ha una tarifa mínima. El pressupost inclourà sempre les despeses de missatgeria.

Demana pressupost de traducció jurada albanès<>català<>espanyol

Documents

Entre els documents per als quals se sol requerir traducció jurada/oficial, des de o cap a albanès, tenim: diplomes, certificats d’estudis, expedients, contractes, escriptures, demandes, resolucions judicials, estatuts socials, certificats de naixement, matrimoni o defunció, llibres de família o testaments, entre d’altres.

Què saps de l’idioma albanès?

L'albanès és una llengua indoeuropea que constitueix la seva pròpia branca en la família indoeuropea i no té parents propers. La parlen al voltant de 7,6 milions de persones, principalment a Albània i Kosovo, i en algunes parts d'Itàlia, Macedònia, Montenegro, Romania i Sèrbia.

Orígens

Alguns estudiosos creuen que l'albanès prové de l'il·liri, un grup de llengües indoeuropees que es parlaven en els Balcans Occidentals fins al segle VI d.C. Uns altres creuen que l'albanès descendeix del Traci o el Dacià, llengües indoeuropees parlades en zones dels Balcans fins aproximadament el segle V d.C.

Influències lingüístiques

L'albanès va absorbir algunes paraules del grec i moltes del llatí entre el segle II a.C. i el segle V d.C. Posteriorment va rebre influències d'idiomes de les tribus eslaves i germàniques que es van establir en els Balcans. També va rebre préstecs dels preromans o valacs del segle IX d.C.

Fes la teva consulta

2 + 1 =

La llengua albanesa

L'albanès és una llengua indoeuropea que constitueix la seva pròpia branca en la família indoeuropea i no té parents propers. La parlen al voltant de 7,6 milions de persones, principalment a Albània i Kosovo, i en algunes parts d'Itàlia, Macedònia, Montenegro, Romania i Sèrbia.

Orígens

Alguns estudiosos creuen que l'albanès prové de l'il·liri, un grup de llengües indoeuropees que es parlaven en els Balcans Occidentals fins al segle VI d.C. Uns altres creuen que l'albanès descendeix del Traci o el Dacià, llengües indoeuropees parlades en zones dels Balcans fins aproximadament el segle V d.C.

Influències lingüístiques

L'albanès va absorbir algunes paraules del grec i moltes del llatí entre el segle II a.C. i el segle V d.C. Posteriorment va rebre influències d'idiomes de les tribus eslaves i germàniques que es van establir en els Balcans. També va rebre préstecs dels preromans o valacs del segle IX d.C.