traducciones juradas

Traduccions jurades català<>romanès

Traduccions oficials, legalment signades, segellades i certificades, per la combinació romanès-català/espanyol. Traduccions jurades amb validesa tant a Catalunya com a Romania…

traducciones juradas profesionales

T’han demanat una traducció jurada a romanès d’un contracte o document oficial i no saps per on començar?

La nostra agència de traduccions t’ofereix un servei ràpid de traduccions jurades de català/castellà a romanès o de romanès a català/castellà. Les traduccions jurades són documents semblants als que emet un notari, ja que es certifica que la traducció diu exactament el mateix que l’original, i per la qual cosa té caràcter oficial. Si necessites signar contractes, poders o assegurances a l’estranger, o presentar el teu expedient acadèmic en una universitat de, per exemple, Romania, possiblement et demanaran una traducció jurada a romanès.

El terme “jurat” vol dir que la traducció ha estat signada, segellada i certificada per un traductor oficial autoritzat per a la llengua romanesa. És important no confondre traducció jurada amb traducció jurídica o legal (per a més informació: Traductor legal romanès).

Si vols saber quant et costarà, envia’ns una còpia escanejada ben visible (no serveixen fotografies), la combinació d’idiomes (entre romanès i qualsevol idioma) y el termini de lliurament de què disposes.

On es parla romanès?

L'idioma oficial de Romania i Moldàvia és el romanès (limba română). El parlen uns 20 milions de persones. Més del 30% d'habitants té accés a Internet a Romania.

 

Traductors oficials català-romanès

Els nostres traductors oficials de llengua romanesa són nadius catalanoparlants o {romanesos, estan especialitzats en àmbits jurídics i tècnics, i han estat habilitats per a signar i segellar traduccions.

Postil·la de l’Haia

La Postil·la és un formulari en què un Notari o funcionari certifica que la signatura rubricada en un document és autèntica. Molts documents oficials en romanès van acompanyats d’una postil·la. Si heu de presentar cap document en un altre territori (com per exemple Romania), segurament el més convenient serà postil·lar la traducció.

Postil·la de l’Haia

Organismes oficials

A Catalunya, les traduccions certificades o jurades espanyol/català<>romanès les duen a terme traductors nomenats pel Ministeri d’Afers Exteriors o per la Direcció General de Política Lingüística de la Generalitat de Catalunya. En altres països, són traductors habilitats per tribunals, organismes oficials i en alguns casos associacions professionals de traductors.

Terminis de lliurament

Les traduccions jurades català-romanès de documents curts no solen trigar més de 2 o 3 dies, però tot depèn de la disponibilitat. Si ho demanes, podem enviar-te una còpia escanejada per correu electrònic, i posteriorment l’original per missatgeria.

Preu d’una jurada espanyol/català-romanès

Les traduccions jurades català-romanès o romanès-català   es pressuposten gairebé sempre pel nombre de paraules, tot i que hi ha una tarifa mínima. El pressupost inclourà sempre les despeses de missatgeria.

Demana pressupost de traducció jurada romanès<>català<>espanyol

Documents

Entre els documents per als quals se sol requerir traducció jurada/oficial, des de o cap a romanès, tenim: diplomes, certificats d’estudis, expedients, contractes, escriptures, demandes, resolucions judicials, estatuts socials, certificats de naixement, matrimoni o defunció, llibres de família o testaments, entre d’altres.

Què saps de l’idioma romanès?

El territori que ocupa avui Romania es correspon aproximadament amb l'antiga província romana de la Dàcia, de manera que la llengua romanesa té el seu origen en el llatí.

A més de la llengua estàndard (també anomenada dacoromanès), hi ha tres dialectes que també es poden trobar en altres estats balcànics.

Els primers documents escrits del dacoromanès daten de la primera meitat de segle XVI.  En romanès s'han conservat alguns elements estructurals característics del llatí que s'han perdut en altres llengües romàniques, com ara la flexió nominal. D'altra banda, també té influències de llengües eslaves.

El lèxic ha rebut préstecs de les llengües de l'oest i el sud: eslau, turc, grec, hongarès i albanès.

Fes la teva consulta

2 + 8 =

La llengua romanesa

El territori que ocupa avui Romania es correspon aproximadament amb l'antiga província romana de la Dàcia, de manera que la llengua romanesa té el seu origen en el llatí.

A més de la llengua estàndard (també anomenada dacoromanès), hi ha tres dialectes que també es poden trobar en altres estats balcànics.

Els primers documents escrits del dacoromanès daten de la primera meitat de segle XVI.  En romanès s'han conservat alguns elements estructurals característics del llatí que s'han perdut en altres llengües romàniques, com ara la flexió nominal. D'altra banda, també té influències de llengües eslaves.

El lèxic ha rebut préstecs de les llengües de l'oest i el sud: eslau, turc, grec, hongarès i albanès.