traducciones juradas

Traduccions jurades català<>letó

Traduccions oficials, legalment signades, segellades i certificades, per la combinació letó-català/espanyol. Traduccions jurades amb validesa tant a Catalunya com a Letònia…

traducciones juradas profesionales

T’han demanat una traducció jurada a letó d’un contracte o document oficial i no saps per on començar?

La nostra agència de traduccions t’ofereix un servei ràpid de traduccions jurades de català/castellà a letó o de letó a català/castellà. Les traduccions jurades són documents semblants als que emet un notari, ja que es certifica que la traducció diu exactament el mateix que l’original, i per la qual cosa té caràcter oficial. Si necessites signar contractes, poders o assegurances a l’estranger, o presentar el teu expedient acadèmic en una universitat de, per exemple, Letònia, possiblement et demanaran una traducció jurada a letó.

El terme “jurat” vol dir que la traducció ha estat signada, segellada i certificada per un traductor oficial autoritzat per a la llengua letona. És important no confondre traducció jurada amb traducció jurídica o legal (per a més informació: Traductor legal letó).

Si vols saber quant et costarà, envia’ns una còpia escanejada ben visible (no serveixen fotografies), la combinació d’idiomes (entre letó i qualsevol idioma) y el termini de lliurament de què disposes.

On es parla letó?

El letó (latviešu valoda, en letó) és la llengua oficial de Letònia. No obstant això, com en la majoria de les antigues repúbliques soviètiques, el rus té una importància considerable, sobretot a causa de la immigració. El 60% dels letons té accés a Internet.

 

Traductors oficials català-letó

Els nostres traductors oficials de llengua letona són nadius catalanoparlants o {letons, estan especialitzats en àmbits jurídics i tècnics, i han estat habilitats per a signar i segellar traduccions.

Postil·la de l’Haia

La Postil·la és un formulari en què un Notari o funcionari certifica que la signatura rubricada en un document és autèntica. Molts documents oficials en letó van acompanyats d’una postil·la. Si heu de presentar cap document en un altre territori (com per exemple Letònia), segurament el més convenient serà postil·lar la traducció.

Postil·la de l’Haia

Organismes oficials

A Catalunya, les traduccions certificades o jurades espanyol/català<>letó les duen a terme traductors nomenats pel Ministeri d’Afers Exteriors o per la Direcció General de Política Lingüística de la Generalitat de Catalunya. En altres països, són traductors habilitats per tribunals, organismes oficials i en alguns casos associacions professionals de traductors.

Terminis de lliurament

Les traduccions jurades català-letó de documents curts no solen trigar més de 2 o 3 dies, però tot depèn de la disponibilitat. Si ho demanes, podem enviar-te una còpia escanejada per correu electrònic, i posteriorment l’original per missatgeria.

Preu d’una jurada espanyol/català-letó

Les traduccions jurades català-letó o letó-català   es pressuposten gairebé sempre pel nombre de paraules, tot i que hi ha una tarifa mínima. El pressupost inclourà sempre les despeses de missatgeria.

Demana pressupost de traducció jurada letó<>català<>espanyol

Documents

Entre els documents per als quals se sol requerir traducció jurada/oficial, des de o cap a letó, tenim: diplomes, certificats d’estudis, expedients, contractes, escriptures, demandes, resolucions judicials, estatuts socials, certificats de naixement, matrimoni o defunció, llibres de família o testaments, entre d’altres.

Què saps de l’idioma letó?

Juntament amb el lituà, el letó és un dels dos idiomes vius de les llengües bàltiques, que pertanyen a la família de les llengües indoeuropees. Una peculiaritat del letó és la diversificació de la flexió, en clar contrast amb la resta de llengües indoeuropees.

Els primers documents escrits del segle XVI van ser redactats per Albrecht de Brandenburg (Duc de Prússia). La llengua letona fa servir l'alfabet llatí. Si bé l'ortografia es va basar inicialment en l'alemany, una reforma ortogràfica duta a terme a principis del segle XX va requerir la introducció de caràcters diacrítics.

Fes la teva consulta

4 + 13 =

La llengua letona

Juntament amb el lituà, el letó és un dels dos idiomes vius de les llengües bàltiques, que pertanyen a la família de les llengües indoeuropees. Una peculiaritat del letó és la diversificació de la flexió, en clar contrast amb la resta de llengües indoeuropees.

Els primers documents escrits del segle XVI van ser redactats per Albrecht de Brandenburg (Duc de Prússia). La llengua letona fa servir l'alfabet llatí. Si bé l'ortografia es va basar inicialment en l'alemany, una reforma ortogràfica duta a terme a principis del segle XX va requerir la introducció de caràcters diacrítics.